Organizacja dowozu uczniów do szkoły

Organizacja dowozu uczniów do szkoły

  1. Szkoła organizuje dowóz uczniów zgodnie z ustalonym grafikiem, który może być modyfikowany w miarę potrzeb.
  2. W pojeździe może być przewożona tylko tak liczba osób, jaka określona jest w dokumentacji pojazdu jako miejsca siedzące.
  3. Wszystkie osoby przewożone środkiem transportu powinny stosować osłonę ust i nosa.
  4. Dzieci przewożone są pod opieką  wyznaczonego pracownika szkoły.
  5. Pracownik szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie podróży oraz podczas wsiadania i wysiadania ze środka transportu.
  6. Pojazd powinien spełniać wszystkie wymagania bezpieczeństwa określone w prawie o ruchu drogowym.
  7. W oczekiwaniu na odjazd autobusu  uczniowie zachowują bezpieczną odległość.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę