Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

ustalone 
w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2022/2023
8 dni w szkole podstawowej 

Piknik Szkolny – 30 września 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej – 14 października 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 31 października 2022 r.
Dzień wolny po Święcie 1 Maja – 2 maja 2022 r.
23,24,25 maj 2023 r. – Egzaminy ósmoklasisty
Dzień wolny po Bożym Ciele – 9 czerwca 2022 r.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę