DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

ustalone 
w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2023/2024
8 dni w szkole podstawowej 

Dzień Edukacji Narodowej – 20 października 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 2, 3 listopada 2023 r.
Dzień wolny po Święcie 1 Maja – 2 maja 2024 r.
14, 15, 16 maj 2024 r. – Egzaminy ósmoklasisty
Dzień wolny po Bożym Ciele – 31 maj 2024 r.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę