Świetlicowy Konkurs plastyczny na plakat pt. „JA I MOJA RODZINA”

Świetlicowy Konkurs plastyczny na plakat pt. „JA I MOJA RODZINA”

Organizatorem Konkursu jest świetlica szkolna.

Cele Konkursu:

 • podkreślenie znaczenia rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości każdego człowieka oraz wartości rodziny w życiu dziecka;
  • rozwijanie zdolności manualnych;
  • rozwijanie kreatywności i pomysłowości  dzieci;
  • uwrażliwienie na estetykę wykonywanej pracy.
 • Konkurs skierowany jest do dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych.
 • Zdaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastyczno – technicznej przedstawiającej rodzinę dziecka, widzianą jego oczami. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie A4 lub A3.
 • Prace należy podpisać (imię, nazwisko oraz klasa) oraz dostarczyć do świetlicy szkolnej w terminie do 30 maja 2023 roku.
 • Prace oceni komisja – przedmiotem oceny będzie ujęcie tematu, wybór techniki, staranność wykonania i samodzielność.
 • Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę