Dostępność

Dostępność

Deklaracja dostępności

1. Nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http:// www.sp1ropczyce.pl

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-20

3. Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: Anna Gawlik
Email: zsstrona@gmail.com

Telefon: (17) 22 18 419

4. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda ceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

5. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

6. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

7. Dokumenty

Na stronach  znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

8. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach  ul. Wyspiańskiego 8, 39-100 Ropczyce.

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach, usytuowany jest przy ul. Wyspiańskiego 8. Na terenie placu szkolnego znajduje się wiele miejsc parkingowych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych, w tym jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku głównego, który jest połączony z halą sportową, prowadzi siedem wejść. Dwa z nich dostosowane są do osób niepełnosprawnych. Budynek główny składa się z trzech części połączonych ze sobą korytarzami. Dwie części budynku posiada 3 kondygnacje, natomiast jedna część składa się z 2 kondygnacji – to hala sportowa i sale dydaktyczne, przy której umieszczona jest winda oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma: pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani druków powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można też korzystać z tłumacza języka migowego. Niepełnosprawni otrzymują pomoc pracownika szkoły. W drugim budynku brak dostosowań.  

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę