W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF.

Celem Klubu Szkół jest:
– propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie oraz edukowanie na temat praw człowieka;
– kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata;
– propagowanie idei tolerancji;
– promowanie idei pomocy humanitarnej;
– edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka.

Zapraszamy do zakładki Klub Szkół UNICEF.

Małgorzata Sąsiadek – pedagog

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę