Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratorium Przyszłości

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Dowiedz się więcej na https://www.gov.pl/web/laboratoria

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 167 400 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła w ramach finansowania zakupi dwa pełne stanowiska do druku 3D oraz wyposażenie elektroniczne i techniczne pracowni Audio-Video włącznie z nagłośnieniem i urządzeniami dodatkowymi, których nie posiada oraz zestawy do nauki robotyki. Pozwolą one realizować zainteresowania uczniów w tworzeniu i montażu nagrań dźwiękowych i filmów. Projekty zrealizowane przez uczniów będą dostępne mediach internetowych, o czym poinformujemy w najbliższym czasie.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Ropczycach za merytoryczne wsparcie, okazaną pomoc w realizacji programu Laboratoria Przyszłości oraz dostrzeganie potrzeby doposażania szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę