Archiwalny fotoplastikon – podróż do przeszłości Ropczyc i okolic

Archiwalny fotoplastikon – podróż do przeszłości Ropczyc i okolic

Zapraszamy uczniów klas VI – VIII do udziału w konkursie na prezentację multimedialną pt.  „ Archiwalny fotoplastikon – podróż do przeszłości Ropczyc i okolic”.

Prace składamy do 25 kwietnia 2022 r., u pani Anny Gawlik lub pani Agnieszki Mazur. Prezentacje multimedialne można przesyłać również na adres a.gawlik@sp1ropczyce.pl i a.mazur@sp1ropczyce.pl .

Celem konkursu jest:
– przybliżenie młodzieży przeszłości Ropczyc (ludzi, wydarzeń miejsc);
– kształtowanie  umiejętności korzystania z technologii informacyjnych.

  Wymagania konkursowe:
Pracę wykonujemy w dowolnym programie multimedialnym (np. Canva, PowerPoint, Prezi). Prezentacja powinna zawierać opis Ropczyc z dawnych lat z elementami wydarzeń, miejsc, zabytków i postaci związanych z naszym miastem. Zdjęcia powinny być czytelne, najlepszej jakości. Fotoplastikon powinien zawierać minimum 20 slajdów.

 Przebieg konkursu:
Konkurs jest jednoetapowy.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
Liczba uczestników nie jest określona, mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

Prace należy składać do dnia 25 kwietnia 2022 roku.

Liczymy na Waszą kreatywność!

nauczyciele informatyki

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę