„Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce”
/Cyprian Kamil Norwid/

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim Nauczycielom i Pracownikom
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach
życzymy cierpliwości i wytrwałości w  pracy z uczniami i na rzecz uczniów,
mądrych i szlachetnych pomysłów, takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić
i radości płynącej z obcowania z drugim człowiekiem,  
a nade wszystko zdrowia dającego siłę do realizacji wszystkich pragnień.
Niech Wasza praca będzie powodem do dumy i poczucia dobrze spełnionej misji,
a wdzięczność uczniów wynagradzała jej trudy.

Z wyrazami szacunku
Bożena Rygiel – Dyrektor Szkoły
Ewa Wośko – Wicedyrektor Szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę