„Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

Akademia Małych Zdobywców

W. Oczko

Uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach realizują program Akademii Małych Zdobywców, którego organizatorem jest Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.

Aktywność fizyczna w młodszym wieku szkolnym ma bardzo duże znaczenie zarówno z medycznego, biologicznego jak i psychologicznego punktu widzenia. Regularna aktywność sprzyja zapobieganiu pewnym schorzeniom, rozwija sferę motoryczną i intelektualną. Poprawia koncentrację, a także sprawia dzieciom wiele radości. Działania ruchowe w grupie sprzyjają również integracji, a także współpracy.

Główną ideą programu jest zachęcenie uczniów klas młodszych do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza zdrowego stylu życia. Program polega na realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych według specjalnie przygotowanego programu umożliwiającego poznanie przez dzieci nowych sprawności. Pilotaż programu będzie realizowany w miesiącach wrzesień – grudzień.

Uczestnicy programu otrzymali specjalne legitymacje, które wręczyła wicedyrektor – p. Ewa Wośko. Uczniowie po opanowaniu określonych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymają odpowiedni znaczek, który będą przyklejać w swoich legitymacjach. Po uzyskaniu wszystkich sprawności otrzymają tytuł „ Małego Zdobywcy”.

Uczniowie klasy trzeciej z przyjemnością uczestniczą w różnorodnych działaniach związanych z aktywnością fizyczną. Bardzo licznie wzięli udział w Jesiennym Rajdzie Pieszym, a także w uroczystym otwarciu boiska szkolnego, współorganizując część sportowo – artystyczną. Zaprezentowali m.in. swoich sportowych idoli, a także umiejętności akrobatyczne.

W ramach programu szkoła otrzymała komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci m.in. piłki, tunel animacyjny, płotki piankowe. Otrzymany sprzęt przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć sportowych.

Realizacja powyższego programu z pewnością będzie mieć duży wpływ na poprawę sprawności fizycznej dzieci, a także poszerzy wiedzę uczniów na temat zdrowego stylu życia.

Galeria…

Aneta Basara

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę