KONKURS

KONKURS

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY „ JĘZYKI DROGĄ DO PRZYSZŁOŚCI” Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH

Celem konkursu jest ukazanie uczniom korzyści wynikających z nauki języków obcych przy równoczesnym rozwijaniu wrażliwości artystycznej oraz rozwijaniu zdolności manualnych.

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
  2. Uczniowie przygotowują odręcznie wykonane prace plastyczne z wykorzystaniem dowolnych technik artystycznych na podany temat. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3.
  3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  4. Prace należy dostarczyć do dnia 27.09.2021 r. nauczycielowi języka obcego uczącemu w danej klasie.
  5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą: Ewelina Roman, Magdalena Kozek, Anna Laska, Magdalena Potwora.
  6. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze  najlepsze prace konkursowe, oceniając pomysł, kreatywność, oryginalność, sposób wykonania oraz zgodność z tematem.

Organizatorzy konkursu:
Nauczyciele języków obcych

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę