DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

2 lipca 2021 r. zostały udostępnione wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu ósmoklasisty.

Zdający  mogą zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl).

Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i hasła otrzymanego od wychowawcy klasy. Po zalogowaniu można zmienić hasło.

Zaświadczenia o wynikach egzaminu zostaną wydane uczniom lub ich rodzicom – 9 lipca 2021 r. według następującego harmonogramu:
od godz. 8.00 – klasa 8a,
od godz. 9.00 – klasa 8b,
od godz. 10.00 – klasa 8c.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę