INFORMACJA

INFORMACJA

Od 1 września do 22 grudnia 2021 roku  planujemy zorganizować
 w szkole zajęcia wspomagające dla uczniów klas IV –VIII z niżej wymienionych przedmiotów:

– język polski,
– matematyka,
– język angielski.

Deklaracja

Prosimy, by w terminie do dnia 25 czerwca br. rodzice złożyli wychowawcom klasy pisemną deklarację uczestnictwa dziecka w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę