29-05-2024 Oddział Przedszkolny wizytował Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Jest to miejsce poświęcone zabytkom architektury drewnianej, posiadające zbiory etnograficzne obrazujące życie codzienne Lasowiaków i Rzeszowiaków, w którym prowadzone są m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów w wieku szkolnym.

W ramach wycieczki dzieci obcowały z przyrodą, poznawały wygląd XIX-wiecznej wsi oraz zwyczaje ludowe naszego regionu. Miały też okazję uczestniczyć w warsztatach „W dawnej klasie” poświęconych kaligrafii i edukacji przed epoką cyfryzacji.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zwierzęta mieszkające w skansenie, drewniane zabawki, sprzęty dawniej używane w gospodarstwach domowych, młynach i warsztatach. Nie zabrakło gier oraz zabaw na świeżym powietrzu, a także odpoczynku na łonie natury.

Galeria…

Ewa Sobusiak
Natalia Mróz
Nataliya Koretska

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę