105. rocznica odzyskania niepodległości

105. rocznica odzyskania niepodległości

„A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój ….”

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach wnieśli wkład w środowiskowe obchody Narodowego Święta Niepodległości i przygotowali montaż słowno – muzyczny „A po nocy przychodzi dzień….”, w którym nie tylko oddali atmosferę trudnych kart historii Polski, ale przede wszystkich ukazali rolę dzieci w okresie burzliwych lat walki o niepodległość oraz radość z wolności i pokoju. Tańcem, piosenką podkreślały, że „wszyscy braćmi być powinni”, bo życie nasze toczy się niezależnie od trudności, ciągle zmienia się świat, następują nowe pokolenia, ale sprawy dotyczące wszystkich Polaków – dzieci, ich rodziców, krewnych, znajomych – pozostają tak samo ważne. Istotne by żyć prawdziwie –  uczciwie, szanować innych, pracować na rzecz wspólnego dobra. Refleksja została zamknięta puentą: „coś rodzi się i coś przemija, ale zostaje po nas ślad”. Ważne jaki ślad stanie się udziałem każdego z nas.

Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania w Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach – przedstawicielom władz gminnych i powiatowych, rodzicom naszych uczniów, mieszkańcom Ropczyc – za obecność i chęć wspólnego świętowania Dnia Niepodległości, a występującym artystom gratuluję, podziwiam i życzę odwagi w rozwijaniu drzemiących talentów.

Serdeczne podziękowania kieruję w stronę nauczycieli naszej szkoły – Pani Katarzyny Szczyrek – autorki scenariusza i głównej reżyserki montażu słowno – muzycznego, Pani Doroty Bukowskiej, Pani Edyty Jedynak, Pani Anny Gawlik – wicedyrektor szkoły, Pana Ryszarda Niewiarowskiego oraz zaproszonych do współpracy: Pani Agnieszki Róg instruktorki tańca ludowego prowadzącej zespół „Mały Halicz” składający się w 90% z uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach oraz Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Halicz” działającego przy Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza prowadzonego przez Pana Przemysława Rojka. Dziękuję za współpracę Pani Sylwii Ruszel – Dyrektor Centrum Kultury w Ropczycach.

Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały
Nadchodzą dni…
Dopomóż, Boże, I wytrwać daj!
Tu nasze miejsce,
To nasz kraj

Dyrektor Szkoły
Ewa Wośko

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę