STOŁÓWKA – OBIADY

STOŁÓWKA – OBIADY

Odpłatność za obiady będzie pobierana w wyznaczone dni w miesiącu maksymalnie do 10-go dnia każdego miesiąca. Wyjątkiem jest wrzesień- do 12 września i jest to opłata z góry za cały miesiąc. Nieobecności z września będą odliczone w październiku.

Termin wpłat będzie podawany każdego miesiąca na dzienniku.

NIEOBECNOŚĆ ucznia na obiedzie proszę zgłaszać dzień wcześniej lub w danym dniu nieobecności do godziny 8:30 pod nr tel. (017) 22 18 419 wew. 16 (intendentka) lub 10 (sekretariat).

ZA NIEZGŁOSZONĄ NIEOBECNOŚĆ BĘDZIE POBIERANA OPŁATA

Opłata za obiady w miesiącu WRZESIEŃ będzie pobierana od 5 do 12 września.

Ze względu na duży wzrost cen produktów cena obiadu uległa zmianie (informacja na dzienniku bądź u p. intendentki).

Opłatę należy przekazać w wyznaczone dni osobiście pani intendentce (biuro na stołówce szkolnej) lub w podpisanej kopercie (imię, nazwisko, klasa) pani intendentce przez ucznia.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę