DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

W dniach od 23.05.2023 r. – 25.05.2023 r.  w szkole zostaną przeprowadzone egzaminy uczniów klas ósmych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami dla uczniów klas 1- 7 są to dni wolne od zajęć dydaktycznych – zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

Nauczyciele w tym dniu będą zaangażowani w prace zespołów nadzorujących przebieg egzaminów w szkole macierzystej oraz w innych szkołach z terenu gminy Ropczyce. 

Kurs autobusu dniach od 23.05.2023 r. – 24.05.2023 r.  :

  • Przywóz: wyjazd spod szkoły: 7.40 – jeden autobus na całą trasę
  • Odwóz: wyjazd spod szkoły: 12.00, 13.30.

Kurs autobusu w dniu 25.05.2023 r.

  • Przywóz: wyjazd spod szkoły: 7.40 – jeden autobus na całą trasę
  • Odwóz: wyjazd spod szkoły: 11.30, 13.30.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę