Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Informacje ogólne na temat rekrutacji
do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

na rok szkolny 2023/2024

Od 13 lutego 2023 r. rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki) i do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024. W związku z tym:

Wnioski o przyjęcie dziecka do zerówki oraz do klasy I szkoły podstawowej są dostępne do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja 2023/2024 (dostępne do samodzielnego wydrukowania) lub w sekretariacie szkoły.

Proszę zwrócić uwagę na rodzaj wniosków:

  1. Wniosek do oddziału przedszkolnego wypełniają wszyscy zainteresowani przyjęciem,
  2. Zgłoszenie do klasy I – dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  3. Wniosek rekrutacyjny do klasy I – dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Uzupełnione wnioski należy złożyć w sekretariacie szkoły zgodnie z załączonym harmonogramem.

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego:

Lp.Rodzaj czynności  Termin  Termin postępowania uzupełniającego
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnymod 13.02.2023 r. do 03.03.2023  r. do godz. 15:00od 17.07.2023 r. do 22.07.2023 r. do godz. 15:00
  2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez   przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust.7 ustawy Prawo Oświatoweod 06.03.2023 r. do 09.03. 2023 r.   do godz. 15:00od 24.07.2023 r. do 27.07.2023 r.  do godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych10.03.2023 r. o godz. 12:0028.07.2023 r. do godz. 12:00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczeniaod 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. do godz. 15:00od 31.07.2023 r. – do 03.08.2023 r. do godz. 15:00
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych21.03.2023 r. do godz. 12:0004.08.2023 r. do godz. 12:00

Harmonogram rekrutacji do klasy I:

Lp.Rodzaj czynności  Termin  Termin postępowania uzupełniającego
1.Składanie  zgłoszenia lub wniosku przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 13.02.2023 r. do 03.03.2023  r. do godz. 15:00od 17.07.2023 r. do 22.07.2023 r. do godz. 15:00
  2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez   przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa  w art. 150 ust.7 ustawy Prawo Oświatowe.od 06.03.2023 r. do 09.03. 2023 r.   do godz. 15:00od 24.07.2023 r. do 27.07.2023 r.  do godz. 15:00
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.10.03.2023 r. o godz. 12:0028.07.2023 r. do godz. 12:00
4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia.od 13.03.2023 r. do 17.03.2023 r. do godz. 15:00od 31.07.2023 r. – do 03.08.2023 r. do godz. 15:00
5.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.21.03.2023 r. do godz. 12:0004.08.2023 r. do godz. 12:00

Dyrekcja Szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę