SPOTKANIA 
Z  FUNKCJONARIUSZAMI  POLICJI

SPOTKANIA 
Z  FUNKCJONARIUSZAMI  POLICJI

„Zdrowie wymaga stanu równowagi
między wpływami środowiska,
sposobem życia oraz
 różnymi elementami ludzkiej natury”
– Hipokrates    

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów dnia 18 listopada odbyły się spotkania profilaktyczne, w trakcie których pogadanki przeprowadzili: dzielnicowy pan Paweł Baran oraz pani nadkomisarz Dominika Oleś – policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach.

Dla dzieci z klas młodszych zajęcia prowadził pan dzielnicowy. Podczas spotkania uczniowie utrwalili swoją wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Funkcjonariusz zwracał szczególną uwagę na prawidłowe przechodzenie przez jezdnię, sygnalizował również, jak ważny dla bezpieczeństwa jest odblask – choćby zawieszony na tornistrze czy rękawie kurtki.

Uczniowie przypomnieli sobie, jak reagować podczas kontaktów z nieznajomymi, oraz ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa w domu. Utrwalali znajomość numerów alarmowych.

Nasi młodsi uczniowie zadawali mnóstwo pytań.

Głównym celem spotkania dla uczniów z klas siódmych i ósmych było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi zapisami Ustawy o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich. Pani nadkomisarz, posiłkując się przykładami z życia, przypomniała uczniom, czym jest demoralizacja.

Podczas spotkania znaczącą część czasu poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa w Internecie, uświadamianiu, że e-papierosy i papierosy oraz inne używki nie tylko rujnują życie nieletnim, ale są też przejawami demoralizacji. Podobnie zresztą jak wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego, wulgaryzmy, przejawy przemocy itd. Uczniowie dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność ponoszą osoby nieletnie oraz jakie środki wychowawcze i poprawcze może stosować sąd.

Pani nadkomisarz uświadomiła zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje konsekwencje w życiu dorosłym.

Spotkania ze specjalistami wspierają działania profilaktyczne szkoły. Przyczyniają się do podniesienia poziomu wiedzy na ważne tematy związane z życiem, zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci.

Galeria…

Małgorzata Sąsiadek
Sylwia Kania

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę