Ropczyce….
Całkiem zwyczajne miasto!?
Jedynka……
Całkiem zwyczajna szkoła!?

Ropczyce….
Całkiem zwyczajne miasto!?
Jedynka……
Całkiem zwyczajna szkoła!?

„Jedynym sposobem
na prawdziwą satysfakcję z pracy jest robienie tego,
w czego wielkość się wierzy.
A jedynym sposobem na robienie rzeczy wielkich
jest miłość do tego, co się robi.”
                                           Steve Jobs

Tak, marzenia się spełniają. Wielkie rzeczy dzieją się tu i teraz. 28 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie promujące publikację „Całkiem zwyczajne miasto….Historia i opowieści Ziemi Ropczyckiej” oraz albumu „Ropczyce w najstarszej fotografii” wydane przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. I śmiało mogę powiedzieć, że nie mogę uwierzyć, że nasze marzenia powstałe na początku tego roku nabrały realnych kształtów. Pomysł wyciągnięcia z szuflady zapisków i notatek historycznych, zebrania i uporządkowanie starych zdjęć zrodził się w czasie opracowywania autorskiego programu „Korzenie dodają nam skrzydeł” skierowanego do naszych uczniów, promującego szereg przedsięwzięć o walorach wychowawczych i patriotycznych naszej małej ojczyzny z okazji jubileuszu 660. rocznicy nadania praw miejskich Ropczycom.

Cyprian Kamil Norwid powiedział, że „..aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć skąd się wyszło”, dlatego z takim zaangażowaniem przystąpiliśmy do realizacji programu. Uczymy się i pracujemy w całkiem zwyczajnym mieście i całkiem zwyczajnej szkole, ale w tym zwyczajnym mieście i szkole są chwile nadzwyczajne, wyjątkowe i są ludzie – kreatywni, wrażliwi, ludzie, którzy rozumieją potrzebę życia we wspólnocie. Jestem dumna, że to właśnie nasi nauczyciele i nasi uczniowie są współautorami publikacji. Gratuluję Pani Małgorzacie Wojtanowicz – nauczycielce języka polskiego i historykowi – Panu Dariuszowi Mormolowi za skrupulatne dążenie do urzeczywistnienia marzeń i umiejętne włączenie w te działania uczniów – współautorów pracy – ilustratorów dzieła, autorów legend i utworów poetyckich.

UCZNIOWIE, MALI – WIELCY TWÓRCY – WSPÓŁAUTORZY PUBLIKACJI

O tym, że edukacyjna moc fotografii jest niebagatelna przekonała nas autorka albumu „Ropczyce w najstarszej fotografii” – Pani Magdalena Potwora, nauczycielka języka angielskiego i opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, z którym współpracowała porządkując i niejako utrwalając w ludzkiej pamięci obrazy dawnych Ropczyc. Wszystko po to, by posłużyły jako środek edukacyjny i stały się zaproszeniem w podróż do odległych zakątków, nie tylko tych uwiecznionych na fotograficznej kliszy, lecz także tych znajdujących się w pamięci naszych najbliższych, stały się okazją do dyskusji i spotkań pokoleniowych. Gratuluję pomysłowości i realizacji przedsięwzięcia.

W tym doniosłym dniu towarzyszyli nam goście: Pani Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego – Bernadeta Frysztak,  Pan Burmistrz – Bolesław Bujak, Przewodniczący Rady Miejskiej – Grzegorz Bielatowicz wraz z wiceprzewodniczącą Panią Teresą Rachwał, przedstawiciele przedsiębiorstw, wielu instytucji, w tym oświatowych –  dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno – pedagogicznej, biblioteki, Przewodniczący Zarządu osiedla Śródmieście oraz radni, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej, Rady Rodziców i parafii Przemienienia Pańskiego na czele z ks. prałatem Stanisławem Mazurem, który jako konsultant historyczny wspierał naszą inicjatywę. Obecność tak wielu osób jest dowodem na to, że nasza praca, nasze starania i nasze inicjatywy mają sens.

Do czasów Króla Kazimierza przenieśli nas uczniowie, którzy pod kierunkiem Pani Katarzyny Szczyrek, Pani Joanny Sąsiadek i  Pana Ryszarda Niewiarowskiego przygotowali część artystyczną „Opowieść o dniu wczorajszym”, urozmaicając autorskimi tekstami, piosenkami i recytacją całą uroczystość. Z tej okazji przygotowano również okolicznościowe kartki, którą wręczano uczestnikom spotkania.

Galeria prac plastycznych wykorzystanych do przygotowania kartki.

„Nikt, kto osiąga sukces, nie robi tego bez pomocy innych”, promowane publikacje nie ujrzałyby światła dziennego, gdyby nie hojność ludzi, którzy w nas uwierzyli, wsparli naszą inicjatywę i przyczynili się do możliwości upowszechnienia i wydania dzieł.

DOBRE ANIOŁY – NASI SPONSORZY

Niech niniejsze publikacje będą zalążkiem nowym pomysłów o historii naszego miasta i niech przyczynią się do popularyzowania wiedzy o małej ojczyźnie – poznania swojego regionu,  jego tradycji, zwyczajów, kultury, a przede wszystkim świadomości, że nie można budować przyszłości bez przeszłości. Zachęcamy wszystkich miłośników Ziemi Ropczyckiej do lektury naszych dzieł.
Dziękuję wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy włączyli się w przygotowanie publikacji i spotkania promującego wydane dzieła.

Dyrektor Szkoły – Ewa Wośko

Galeria…

Galeria TV Ropczyce…

STRONA STAROSTWA POWIATOWEGO

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę