KONKURS RÓŻAŃCOWY

KONKURS RÓŻAŃCOWY

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Matki Bożej odmawiając Różaniec.

W związku z tym organizujemy konkurs na Najpiękniejszy Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły.

1.     Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości.

2.     Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0- III.

3.     Temat konkursu:
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów .

Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

4.     Termin:
Wykonane różańce należy przynieść do szkoły (do 10 października).

Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

5.     Kryteria oceny różańców:

  • Poprawność wykonania różańców
  • Estetyka wykonania różańców
  • Pomysłowość
  • Włożony wkład pracy

6.     Postanowienia końcowe:
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem” 
Jan Paweł II

Katecheci

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę