Informacje organizacyjne

  • Dowóz uczniów w dniu Pikniku Szkolnego:
  1. Przywóz uczniów – wyjazd spod szkoły 7.30.
  2. Powrót – dwa autobusy o godzinie 12.30 i jeden autobus o godzinie 15.00.
  • Świetlica szkolna

      Zajęcia świetlicowe od 6.30 do 8.00 oraz od 12.00 do 16.00 dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

  • Obiad będzie wydawany od godziny 10.45.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę