MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „ WOLNI OD NAŁOGÓW”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS „ WOLNI OD NAŁOGÓW”

W szkole Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach podejmowane są  działania profilaktyczne mające na celu skutecznie chronić uczniów przed nałogami i promować zdrowy styl  życia. Konkursy o tematyce antynałogowej to jedne z działań psychoedukacyjnych podejmowanych w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym uczniów, a forma plastyczna konkursów pozwala dogłębnie wniknąć w podany problem. Podejmowane przedsięwzięcia zachęcają uczniów do rozwijania wyobraźni twórczej oraz dają wiele satysfakcji z tworzenia własnego dzieła.

Mając to na uwadze, Zespół Promocji Zdrowia działający w Szkole Podstawowej nr 1 opracował regulamin konkursu plastycznego o tematyce antynałogowej „Wolni od nałogów” i zaprosił do udziału  uczniów innych szkół podstawowych z gminy Ropczyce.  Zaproszenie przyjęła SP nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach, SP im. J. Brzechwy w Lubzinie, SP im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej, ZS nr 3 w Ropczycach, SP im. ppłk. Ł. Cieplińskiego w Gnojnicy Woli, SP w Niedźwiadzie Górnej.

Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie: Halina Olechowska-Cwanek, Anna Chodak, Katarzyna Szczyrek, Anna Waszczuk.

Uczniowie przygotowali  bardzo ciekawe prace plastyczne, które w sposób wymowny obrazowały skutki uzależnień.

                                 Wyniki konkursu:

I miejsce – Zuzanna Boronowicz
( Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie – koordynator pani Edyta Worek)

II miejsce – Wiktoria Oleksy
(Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Lubzinie – koordynator pani Edyta Worek)

III miejsce – Julia Anna Sulisz
(Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach- koordynator pani Lidia Brzostowska)

IV miejsce –  Izabela Brandys
 ( Szkoła Podstawowa im. Baśni Polskiej w Niedźwiadzie Dolnej- koordynator pan Stanisław Wośko)

V miejsce – Lena Rachwał
 (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach  – koordynator pani Lidia Brzostowska)


            WYRÓŻNIENIA

Martyna Marchut  ( Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach- koordynator pani Ewa Mormol)

Krzysztof Franc  ( Zespół Szkół Nr 3 w Ropczycach- koordynator pani Ewa Mormol)

Patrycja Maciołek ( Szkoła Podstawowa im. ppłk. Ł. Cieplińskiego w Gnojnicy Woli – koordynator pani Elżbieta Róg – Domańska)

Anna Ciosek ( Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach- koordynator pani Lidia Brzostowska)

Alicja Przypek ( Szkołą Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach – koordynator pani Anna Waszczuk)

Wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom koordynującym przygotowanie prac konkursowych DZIĘKUJEMY.

(Nagrody oraz dyplomy zostaną dostarczone do poszczególnych szkół)

Zespołu Promocji Zdrowia
Anna Waszczuk, Katarzyna Szczyrek

GALERIA PRAC KONKURSOWYCH

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę