Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

To program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie finansowe w kwocie 167 400 złotych na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu Miejskiego w Ropczycach za merytoryczne wsparcie, okazaną pomoc w realizacji programu Laboratoria Przyszłości oraz dostrzeganie potrzeby doposażania szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne na miarę XXI wieku, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów, sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szczegółowe informacje będą aktualizowane w zakładce Laboratoria Przyszłości SP1.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę