Informacja

Informacja

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z dnia 13 grudnia 2021 r. od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.  uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie. W praktyce w naszej szkole nauka zdalna trwa:

  1. 3 dni  – od 20 grudnia do 22 grudnia (od 23 grudnia 2021 r. do 2 stycznia 2022 r. przerwa świąteczna);
  2. 3 dni – od 3 stycznia do 5 stycznia (6 stycznia 2022 r. Święto Trzech Króli – dzień wolny, 7 stycznia 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych ustalony w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim).

W czasie nauki zdalnej pracujemy z wykorzystaniem platformy Classroom.

Na dotychczasowych zasadach, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, będzie funkcjonował oddział przedszkolny oraz po uzgodnieniu z rodzicami zajęcia rewalidacyjne realizowane w bezpośrednim kontakcie ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia.

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas 1 – 3, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, w okresie trwania nauki zdalnej zostanie zorganizowana opieka świetlicowa oraz umożliwiony udział w zajęciach zdalnych w sali świetlicy. Wniosek dostępny na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły (składamy do 17.12.2021 r. w sekretariacie, u wychowawcy lub w skrzynce przy wejściu do szkoły).

Wniosek

Autobus szkolny dla oddziału przedszkolnego: wyjazd spod szkoły 7.30 i powrót 13.30.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę