Browsed by
Kategoria: Bez kategorii

KONKURS RÓŻAŃCOWY

KONKURS RÓŻAŃCOWY

Miesiąc październik jest szczególnym czasem, kiedy zwracamy się do Matki Bożej odmawiając Różaniec.

W związku z tym organizujemy konkurs na Najpiękniejszy Różaniec wykonany dowolną techniką, z dowolnych materiałów przez uczniów naszej szkoły.

1.     Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozbudzenie umiłowania modlitwy różańcowej indywidualnej i wspólnotowej oraz rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości.

2.     Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0- III.

3.     Temat konkursu:
Tematem konkursu jest różaniec wykonany dowolna techniką, przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów .

Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

4.     Termin:
Wykonane różańce należy przynieść do szkoły (do 10 października).

Każdy Różaniec powinien być odpowiednio podpisany z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy.

5.     Kryteria oceny różańców:

  • Poprawność wykonania różańców
  • Estetyka wykonania różańców
  • Pomysłowość
  • Włożony wkład pracy

6.     Postanowienia końcowe:
Wszystkim uczestnikom życzymy, aby sam konkurs, a przede wszystkim udział w nabożeństwach różańcowych zaowocował w naszym codziennym życiu umiłowaniem oraz częstym i gorliwym odmawianiem modlitwy różańcowej.

„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem” 
Jan Paweł II

Katecheci

We wrześniu Szkolne Koło PCK wraz z Oddziałem Rejonowym zorganizowało akcję ,,Plecak na start”. Wypełnione przyborami szkolnymi plecaki trafiły zarówno dla polskich, jak i ukraińskich uczniów naszej szkoły. W artykuły szkolne udało się nam wyposażyć 20 dzieci. Każde z nich wychodziło uśmiechnięte i zadowolone z otrzymanego prezentu. Mamy nadzieję, że wyprawki pomogą dzieciom w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu ich umiejętności. 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK
Joanna Sąsiadek
Faustyna Marcinek
Alina Świętoń

Informacje organizacyjne

  • Dowóz uczniów w dniu Pikniku Szkolnego:
  1. Przywóz uczniów – wyjazd spod szkoły 7.30.
  2. Powrót – dwa autobusy o godzinie 12.30 i jeden autobus o godzinie 15.00.
  • Świetlica szkolna

      Zajęcia świetlicowe od 6.30 do 8.00 oraz od 12.00 do 16.00 dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

  • Obiad będzie wydawany od godziny 10.45.

Europejski Dzień Języków został ogłoszony przez Radę Europy, z inicjatywy Unii Europejskiej, w 2001 roku podczas obchodów Europejskiego Roku Języków i ma za zadanie zwrócić uwagę na to jak ważna jest nauka języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie. Wydarzenie to ma również podkreślić znaczenie wszystkich języków jakimi porozumiewamy się w Europie. To ważne dziedzictwo świadczące o naszej tożsamości, dlatego  26 września uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do obchodów tego święta. Podczas zajęć uczyliśmy się języków obcych poprzez wspólną zabawę, gry językowe, warsztaty i karaoke. Zajęcia uatrakcyjniły zabawy ruchowe takie jak „Ich mache eine Weltreise” czyli „Podróż po świecie”. Najtrudniejsze okazało się zadanie sprawdzające intuicję językową polegające na dopasowywaniu słowa do kraju pochodzenia. Przez cały dzień uczniowie używali zwrotów grzecznościowych w językach obcych. Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych zakończyło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Jury najbardziej spodobał się plakat promujący naukę języków obcych w wykonaniu Izabeli Szczęch. Gratulujemy!!!

Nauczyciele Języków Obcych

Klub Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła dołączyła do Klubu Szkół UNICEF.

Celem Klubu Szkół jest:
– propagowanie wśród uczniów idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie oraz edukowanie na temat praw człowieka;
– kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata;
– propagowanie idei tolerancji;
– promowanie idei pomocy humanitarnej;
– edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka.

Zapraszamy do zakładki Klub Szkół UNICEF.

Małgorzata Sąsiadek – pedagog

DOWÓZ UCZNIÓW

DOWÓZ UCZNIÓW

Przed nami kolejne utrudnienia w dowozie uczniów. Jutro tj. wtorek 27 września i środę 28 września 2022 r. będą prowadzone prace remontowe od skrzyżowania ulicy Witosa i Leśnej w stronę Gnojnicy. Autobus z ulicy Ogrodniczej będzie dojeżdżał do drogi prowadzącej do Gnojnicy. Do końca tygodnia rezygnujemy z kursu o godz. 10.00.

Ograniczenia, które wprowadzamy w czasie organizacji przejazdu autobusów, nie wynikają z braku znajomości terenu czy zaawansowania prac, ale troski o bezpieczeństwo dzieci i osób przewożonych w autobusach. Ani przewoźnik, ani my jako szkoła nie możemy ryzykować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu zdrowia i życia naszych uczniów. Żaden kierowca nie ma prawa zmieniać oznakowania miejsca robót ani o nich decydować, może kursować tylko tam, gdzie bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym może wykonać manewr pojazdem o dużych gabarytach. Proszę o wyrozumiałość. To, co wydaje się łatwe z punktu widzenia kierowcy samochodu osobowego, inaczej wygląda z pozycji kierowcy autokaru.  Teraz jest trudniej, ale po zakończonych pracach będzie i bezpieczniej, i wygodniej.

Ewa Wośko – Dyrektor Szkoły

„Wszystkie śmieci są nasze!”

Pod takim hasłem ruszyła już 29 edycja ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. W ramach akcji uczniowie klas 7 z wielką radością i zaangażowaniem przeszli ulicami miasta by pozbierać i jednocześnie posegregować śmieci.

Sprzątanie świata – Polska” to akcja na rzecz ochrony środowiska. Uczestniczy w niej ponad 40 krajów świata. Polska bierze udział od 1994r. z inicjatywy Fundacji Nasza Ziemia.

Galeria...

Magdalena Potwora

APEL Z OKAZJI ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

APEL Z OKAZJI ROCZNICY AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

Spośród 5 tysięcy dębów katyńskich posadzonych w Polsce na pamiątkę ofiar poległych w Katyniu 1940 roku dwa szumią przy obelisku przy naszej szkole. Upamiętniaj one Mikołaja Antoniszyna i Władysława Kępkę. To  właśnie tu, 16 września 2022r. w naszej szkole odbył się apel z okazji rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Spotkanie było okazją do refleksji oraz oddania szacunku przodkom, którzy dla kraju poświęcili tak wiele. Montaż słowno – muzyczny przygotowali Pan Paweł Przetocki, Pan Dariusz Mormol i Pani Magdalena Potwora. Uczniowie klasy 7a i 4c z  pełnym zaangażowaniem przedstawili wzruszająca historię. Nie zabrakło szkolnego chórku na czele z Panem Ryszardem Niewiarowskim, harcerzy i Orląt. Po zakończonym przedstawieniu, głos zabrał Pan Bolesław Bujak, Burmistrz Ropczyc oraz Pani dyrektor Ewa Wośko. Przed obeliskiem złożono wiązanki kwiatów.

Galeria…

Magdalena Potwora

Dowóz uczniów!

Dowóz uczniów!

Od godziny 14.20 dzisiejszego dnia do końca tygodnia autobusy jeżdżą tylko do Domu Strażaka. Dzieci z Brzyznej należy przyprowadzić na przystanek obok Domu Strażaka.

Od jutra do końca tygodnia odwołany jest autobus o godzinie 10.00.

Dyrekcja Szkoły

Zwiększ czcionkę