Browsed by
Autor: Anna Gawlik

Dowóz uczniów!

Dowóz uczniów!

Dzisiaj będzie utrudniony przejazd od skrzyżowania ulicy Witosa i Leśnej w stronę Gnojnicy. Rano o 7.30 przejazd bez zmian. Wszystkie następne kursy z ograniczonym przejazdem. Prosimy Rodziców o przyprowadzenie dzieci z okolic przystanku za kościołem na przystanek pod szkołę. Autobus będzie kursował przez ulicę Leśną w stronę Borków Chechelskich bez zmian i od strony ulicy Ogrodniczej (bez możliwości przejazdu od strony Gnojnicy w stronę Leśnej).

Dowóz uczniów będzie w ten sposób odbywał się do końca tygodnia.


Dyrektor Szkoły

Konkurs

Konkurs

„Moje pomysły na tabliczkę mnożenia” – konkurs matematyczny    z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

W 2022 roku Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia przypada na 7 października (piątek). Nasza szkoła po raz kolejny przyłącza się do akcji!

Nauka poprzez zabawę zawsze przynosi najlepsze efekty. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia idealnie wpasowuje się w tę koncepcję, a jego celem jest lepsze zrozumienie zasad kierujących się matematyką.  To inicjatywa skierowana nie tylko dla młodzieży i dzieci, ale i dorosłych. Odświeżenie tabliczki mnożenia nikomu nie zaszkodzi, a może to być dobry wzór dla młodszych pokoleń. Ci z kolei dzięki temu wydarzeniu mogą nadrobić matematyczne zaległości po wakacjach.

Dlatego już dziś zachęcamy Was drodzy uczniowie do wykonania lapbooka „Moje pomysły na tabliczkę mnożenia” – pokażcie sposoby na tabliczkę, aby stała się przyjemnością!

Konkurs na lapbooka kierowany jest do uczniów klas 3 – 8. Prace należy dostarczyć nauczycielom matematyki do 29 września. Wszystkie prace zostaną nagrodzone oceną celującą z matematyki a prace wyróżnione zostaną dodatkowo nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi.

W październiku startujemy z dorocznym szkolnym, wieloetapowym konkursem „Mistrz Tabliczki Mnożenia”. Dodatkową atrakcją w tym roku będzie zorganizowany po raz pierwszy internetowy konkurs matematyczny z Tabliczki Mnożenia na który już serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (szczegóły wkrótce u nauczycieli matematyki).

Serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału!

E. Herbut, A. Chodak

Uwaga Uczniowie!

Uwaga Uczniowie!

Co roku w trzeci weekend września organizowana jest  w naszym kraju ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska”. Kampania ma przede wszystkim charakter edukacyjny. Uczy poszanowania środowiska naturalnego i otaczającej nas przyrody, promuje proekologiczne postawy i zachowania, uświadamia nam, że stan środowiska, w którym żyjemy, zależy w dużej mierze od nas samych.

Tegoroczna 29  edycja odbywa się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze!”.

Z tej okazji ogłaszamy konkurs skierowany do uczniów klas 1-8 pod hasłem „WPŁYW ŚMIECI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA”.

REGULAMIN KONKURSU

„WPŁYW ŚMIECI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA”

CEL I TEMATYKA KONKURSU:

1.Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.

2. Konkurs ma na celu:

 •  zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży,
 • zwrócenie uwagi uczniów na współczesne zagrożenia ekologiczne oraz formy i sposoby ochrony 
 • środowiska,
 • propagowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów i ograniczania ilości śmieci.

3. Tematyka konkursowa:

 • wpływ śmieci na zdrowie człowieka,
 • ograniczanie ilości śmieci,
 • odpady – składowanie i segregacja,
 • ochrona środowiska naturalnego.

WARUNKI  UCZESTNICTWA:

 • w konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie,
 • zadaniem uczestników konkursu jest podanie minimum 5 argumentów świadczących o niekorzystnym wpływie śmieci na zdrowie człowieka (każdy argument należy poprzeć odpowiednią ilustracją, zdjęciem lub rysunkiem),
 • prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4, zapisane czcionką  Times New Roman 20,
 • (na jednej kartce umieszczamy jeden argument),
 • każda zgłoszona do konkursu praca, powinna być umieszczona w koszulce i zawierać informacje: imię i nazwisko autora oraz klasę, do której  uczęszcza.

TERMIN I WARUNKI  DOSTARCZANIA  PRAC:
Prace konkursowe należy składać do dnia 30 września 2022 roku do p. Anny Waszczuk.

ROZSTRZYGNIĘCIE   KONKURSU:

 • do dnia  7 października 2022 roku Komisja Konkursowa  rozstrzygnie konkurs, wyłaniając laureatów,
 • konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 1-4 oraz klasy 5-8,
 • przy ocenie prac brane będą pod uwagę: trafność argumentów, spójność z tematem konkursowym, estetyka  i włożony  wysiłek.

NAGRODY:

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.

Koordynator:
  Anna Waszczuk
Agnieszka Mazur

„Życie człowieka jest jak płomień świecy…
Wystarczy podmuch wiatru, żeby je zgasić.”

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomości o śmierci Pana Stanisława Mazura – Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach – człowieka o wyjątkowej serdeczności i szacunku do innych. Mamy świadomość, że nagła pustka i smutek po stracie osoby bliskiej, z którą się codziennie żyło, spotykało i pracowało, nie może złagodzić prawda, że „nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”.

W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z całą Rodziną oraz Pracownikami Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ropczycach.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
 Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Ropczycach

Zwierzaki w obiektywie

Zwierzaki w obiektywie

Konkurs fotograficzny
„Zwierzaki w obiektywie”

Szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt ogłasza konkurs fotograficzny.

Zdjęcia zwierząt dowolnym formacie, które powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym, należy składać w sali nr 10 lub 9 (prace należy podpisać na odwrocie: imieniem i nazwiskiem).

Termin oddawania prac: 30 września 2022 r.

Ogłoszenie wyników konkursu 4 października 2022 r.

Opiekunowie:
Izabela Kasprzak,
Edyta Jedynak, Anna Ochał

Dyrektor informuje

Dyrektor informuje

Przed chwilą otrzymaliśmy wiadomość, że prace remontowe przy ulicy Leśnej przedłużyły się – 15 i 16 września nadal droga będzie nieprzejezdna.

Proszę o odebranie dzieci z miejsc wyznaczonych w poprzednim komunikacie.

Dyrekcja Szkoły

Pilne! Dowóz uczniów!

Pilne! Dowóz uczniów!

Ze względu na trwający remont drogi w dniu dzisiejszym utrudniony jest przejazd autobusu z ulicy Leśnej w stronę Ogrodniczej.

Jesteśmy w stanie dowieść uczniów tylko trzy przystanki od strony ulicy Ogrodniczej.

Dzisiaj o 12.30 i 13.30 jadą dwa autobusy (jeden do Leśnej drugi Brzyzna).

Prosimy Rodziców o zapewnienie bezpiecznego powrotu uczniom.

Podobna sytuacja może być w najbliższych dniach.

We wtorek i środę (13 i 14 września) planowane są kolejne etapy prac przy ulicy Leśnej (od skrzyżowania z ulicą Witosa w stronę Borków Chechelskich). W tych dniach rano przewieziemy uczniów do szkoły (do 7.40 możliwy przejazd), natomiast wszystkie następne kursy będą tylko do kościoła (ruch zostanie przywrócony około godziny 17.00).


Prosimy o zaplonowanie odbioru dzieci ze wskazanych miejsc.

Sytuacja może ulec zmianie. Prosimy o odczytywanie na bieżąco wiadomości z e-dziennika oraz umieszczanych na stronie internetowej.

Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów klas 2 – 8 na spotkania z wychowawcami klas, które odbędą się w dniach 14 września 2022 r. (środa) o godz.  17.00 zgodnie z następującym harmonogramem:

 1. Rodzice uczniów klas 2  –  7 spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach.
 2. Rodzice wszystkich uczniów klas 8 spotykają się o godz. 17.00 z dyrektorem szkoły w sali 33, a później przechodzą do wyznaczonych sal na spotkanie z wychowawcami.
 3. O godz. 18.00 w stołówce szkolnej spotkanie Rady Rodziców.

Harmonogram

Dyrekcja Szkoły

„Ziemię kochamy,
więc oszczędzamy”

„Ziemię kochamy,
więc oszczędzamy”

Jak co roku 8 września w kolejną rocznicę urodzin ks. dra Jana Zwierza  uczniowie naszej szkoły przygotowali happening ekologiczny, który odbył się na ropczyckim rynku. Barwny korowód i skandowane przez uczniów hasła na pewno zostały zauważone przez mieszkańców naszego miasta i wierzymy, że zwróciły ich uwagę na problemy związane z właściwą dbałością o naszą planetę i naszą małą ojczyznę. „Myśl globalnie – działaj lokalnie” to jedno z wielu wybranych przez uczniów haseł. Nieprzypadkowo happening ten odbywa się w rocznicę urodzin ks. dra Jana Zwierza,  społecznika, któremu Ropczyce zawdzięczają tak wiele, a który do końca swoich dni dbał o to, aby Ropczyce nie tylko rozwijały się w sferze ekonomicznej, edukacyjnej, ale były też miastem pięknym, czystym, przyjaznym mieszkańcom. Ksiądz dr Zwierz – jak powiedział ks. proboszcz ropczyckiej fary ks. dr Stanisław Mazur – był niejako pierwszym ropczyckim ekologiem!

Tym razem happening odbywał się pod hasłem „Ziemię kochamy, więc oszczędzamy”.  Chcieliśmy tym razem zwrócić uwagę nie tylko na kwestie dbania o środowisko, segregację odpadów, ale przede wszystkim na konieczność oszczędzania wody,  energii elektrycznej czy gazu.  To zagadnienie jest bardzo aktualne zwłaszcza dzisiaj z uwagi i na ekologię, i kwestie ekonomiczne. Zakręcanie kapiącego  kranu, wyciąganie wtyczek z kontaktu nie wymaga od nas wiele wysiłku, a jest niezmiernie ważne dla środowiska, dla planety, a także dla naszych domowych finansów.

W krótkim programie artystycznym nie zabrakło odniesień zarówno do postaci założyciela naszego miasta – króla Kazimierza Wielkiego – jak i do postaci ks. dra Jana Zwierza. Grający ich  młodzi aktorzy w swych scenicznych kwestiach wskazali na prostą prawdę – skoro my, mieszkańcy Ropczyc, mamy takie piękne,  zadbane i ukwiecone  miasto, cudowną przyrodę wokół, to przecież należy o to wszystko   dbać, zarówno dla nas samych, jak dla przyszłych pokoleń. A o tym, jak to robić na co dzień, przypominały i hasła na naszych plakatach, i recytowane przez najmłodszych uczniów naszej szkoły rymowanki, które zawierały konkretne  rady, jak dbać o środowisko i jak oszczędzać.

Na koniec przedstawiciele władz naszego miasta na czele z panem burmistrzem Bolesławem Bujakiem  oraz delegacja naszej szkoły na czele w panią dyrektor Ewą Wośko złożyli kwiaty pod pomnikiem ks. dra Jana Zwierza, a w całym wydarzeniu uczestniczyli ponadto  przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Bielatowicz, ks. dr Stanisław Mazur, a naszą szkołę reprezentowały pani dyrektor Ewa Wośko i pani wicedyrektor Anna Gawlik. Całość została przygotowana przez nauczycieli naszej szkoły – p. Ewę Szczerbę, p. Magdalenę Cebulę, p. Edytę Jedynak, p. Ryszarda Niewiarowskiego i p. Katarzynę Szczyrek.

 Cieszymy się bardzo, że nasze proekologiczne inicjatywy są dostrzegane i docenianie i przez władze Ropczyc, i przez mieszkańców, a promowanie przez nas działań na rzecz środowiska przyniesie wymierne efekty w postaci zachowań proekologicznych w naszych domach.

A dlaczego sami działamy na rzecz środowiska i zachęcamy do tego innych? Na to pytanie „śpiewająco” odpowiedziała w imieniu całej naszej społeczności szkolnej jedna uczennica w piosence, której tekst brzmi:

Chcemy być przyjaciółmi
wszystkich żywych stworzeń
niech im się dobrze,
niech im się dobrze
żyje pośród nas.
Chcemy mieć czyste rzeki
 przeźroczyste morze.
Niech zdrowo rośnie razem z nami las.

Pamiętaj, że wszystko zależy od ciebie.
 Czy ptak będzie sobie wić gniazdo na drzewie.
 Czy zdrowym się chlebem przełamiesz na święta.
To wszystko od ciebie zależy pamiętaj!

PAMIĘTAJ!

 Katarzyna Szczyrek

Galeria…
Galeria TV Ropczyce

Zwiększ czcionkę