Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – SP nr 1 włącza się w obchody!

Dzień Bezpiecznego Internetu 2021 – SP nr 1 włącza się w obchody!


W bieżącym roku Dzień Bezpiecznego Internetu przypada we wtorek – 9 lutego, ale szkolny program obchodów realizować będziemy przez cały luty i marzec.

DBI obchodzony jest od 2004 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej i świętowany jest obecnie na całym świecie. W Polsce organizatorem wydarzenia od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, wspólnie realizujący program unijny„Łącząc Europę”(ang. Connecting Europe Facility – CEF).

Tegoroczne hasło akcji, „Działajmy razem!”, nabiera w obecnym czasie szczególnego znaczenia. Jedynie wspólny wysiłek zarówno dorosłych – rodziców, nauczycieli, profesjonalistów, jak i samych dzieci i młodzieży, zapewnić może bezpieczeństwo w czasie zintensyfikowanego korzystania z sieci podczas pandemii i zdalnej edukacji.


Celem święta jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Obchodom DBI towarzyszyć będą liczne wydarzenia m.in. konkursy, quizy, akcje, kampanie informacyjne.

Nauczyciele naszej szkoły, świadomi zagrożeń, na które w Internecie mogą być narażeni uczniowie, często rozmawiają z nimi o tym, jak bezpiecznie poruszać się w sieci. Warto stale uświadamiać dzieciom, że każda aktywność w wirtualnej rzeczywistości zostawia ślad, a nieprzemyślane publikowanie do sieci treści na swój temat, np. zdjęć, danych osobowych, może być przyczyną problemów, sytuacji przykrych, a nawet niebezpiecznych.

Zapraszamy wszystkich do udziału w obchodach DBI.

Pomysły można zgłaszać paniom od informatyki.

EGZAMIN PRÓBNY UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

EGZAMIN PRÓBNY UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r.: „W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.” Informacje na temat przeprowadzenia testów zostały  przekazane wszystkim uczniom klas ósmych. Egzaminy próbne  odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego w następujących dniach:

 1. w poniedziałek 08.02.2021 r.  z języka polskiego,
 2. we wtorek 09.02.2021 r. z matematyki,
 3. w środę 10.02.2021 r. z języka angielskiego.

Harmonogram

Oświadczenie

Konkurs Walentynkowy!

Konkurs Walentynkowy!


Jesteś kreatywny i lubisz wymyślać życzenia?

To konkurs dla Ciebie

Wymyśl życzenia walentynkowe i umieść je w komentarzu na Facebooku (na stronie szkoły) pod poniższym postem a komisja konkursowa wybierze trzy najciekawsze, najzabawniejsze i kreatywne odpowiedzi, które zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.

Zapraszamy do zabawy !!!

Szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Szkolny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wspaniałym wolontariuszkom:

Oli Sroce i Eli Kukli za włączenie się do zbiórki, której celem jest zgromadzenie środków na zakup sprzętów dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.


Dzięki Wam udało się zebrać 1637,66 zł.

Serdecznie dziękuję

Galeria…

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne koło PCK organizuję zbiórkę niekompletnych, częściowo zużytych i niepotrzebnych kredek.

Kredki można składać w świetlicy szkolnej i sali nr 20.

Opiekunowie:
Joanna Sąsiadek, Alina Świętoń.

MATEMATYCZNE ZADANIA NA CZAS OCZEKIWANIA

MATEMATYCZNE ZADANIA NA CZAS OCZEKIWANIA

Na konkurs „MATEMATYCZNE ZADANIA NA CZAS OCZEKIWANIA” wpłynęło 12 cudownych prac naszych uczniów – co jedna to ładniejsza!
Wszystkie prace pięknie oprawione, tak jak zakładał regulamin konkursu – na każdej stronie zadanie przepisane, rozwiązane z pięknie wykonaną dekoracją. W sumie każdy uczestnik wykonał 21 zadania, które związane były z tematyką świąteczną.

Wybór laureatów był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie prace okazały się być na bardzo wysokim poziomie.
Jednak – jak w każdym konkursie – trzeba wybrać.

I miejsce: Bartłomiej Zgardziński – ucz. kl. 4b
II miejsca: Maja Róg (4b), Aleksandra Traciak (4c), Marika Marć (4c)
III miejsca: Antonina Rojek (5b), Maksymilian Słomba (4b), Wiktoria Cetnar (4a)

Prace wyróżnione: Maksymilian Wilk (4b), Milena Paśko (4b), Grzegorz Medygrał (4c), Sandra Baran (4c) Monika Pazdan (5a).

Dla wszystkich uczestników zarówno nagrodzonych, jak i wyróżnionych przewidziane zostały drobne nagrody (do odbioru w szkole – szczegółowe informacje u nauczycieli matematyki).

Serdecznie gratulujemy!


Nauczyciele matematyki

Dyrektor informuje

Dyrektor informuje

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne i konieczność zachowania bezpieczeństwa dzieci w dniu dzisiejszym tj. 25 stycznia wszystkie kusy dowozu uczniów do szkoły zostają odwołane.

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE ONLINE

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIE ONLINE

Szanowni Państwo,
w ostatnim tygodniu stycznia 2021 roku odbędą się spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach.  Celem jest podsumowanie półrocznej pracy bieżącego roku szkolnego. W programie oferujemy również spotkanie z ekspertem. Forma spotkań – online.

Serdecznie zapraszam w czwartek 28.01.2021 r. o godz. 17.00 rodziców i wychowawców od klas I do III, a w piątek 29.01.2021 r. o godz. 17.00 od klas IV do VIII.

Program:

 1. Spotkanie z dyrektorem szkoły.

 2. Wystąpienie pani psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ropczycach, która odpowie m.in. na pytania: Jaki wpływ ma pandemia na rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży? Z jakimi problemami przychodzą rodzice do poradni w okresie zdalnego nauczania? Jak pomóc sobie i dzieciom w tym trudnym czasie? –na spotkaniu w piątek.

 3. Klasowa wywiadówka z wychowawcą.

Szczegóły dotyczące logowania podadzą wychowawcy przez e-dziennik.

Bożena Rygiel

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Ferie dobiegają końca i od 18 stycznia 2021 r. będziemy kontynuować naukę zgodnie z następującymi zasadami:

 1. W klasach 4 – 8 kontynuacja kształcenia na odległość z wykorzystaniem  platformy Google – G Suite – Classroom, Meet. UWAGA. W czasie zajęć online uczniowie i nauczyciele mają włączone kamery, aby we właściwy sposób organizować pracę i realizować proces nauczania – uczenia się. Kontakt wzrokowy nauczyciel – uczniowie ułatwi komunikację i współpracę, a nauka będzie bardziej efektywna.
 2. Nadal obowiązują zasady pracy umieszczone na stronie internetowej szkoły www.sp1ropczyce.pl w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ –  link: Organizacja pracy szkoły. Dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania SP nr 1 w czasie przejścia na naukę zdalną – w roku szk. 2020/21.
 3. Uczniowie kas 1 – 3 kontynuują nauczanie stacjonarne. Obowiązują, tak jak do tej pory,  wszystkie zasady reżimu sanitarnego: mycie rąk (dezynfekcja), dystans, noszenie maseczek. W załączeniu harmonogram organizacji nauki dla poszczególnych klas.
 4. Dowóz uczniów klas 0 – 3 z zachowaniem reżimu sanitarnego w godzinach: 7.30, 9.50, 13.35, 15.15 (wyjazd spod szkoły, jeden autobus – trasa: Ogrodnicza – Leśna – Poręby Chechelskie).
 5. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Opieką objęci są uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki ze względu na pracę zawodową.
 6. Stołówka szkolna będzie wydawała posiłki zgodnie z grafikiem ustalonym w październiku i listopadzie.
 7. Przypominamy, że konferencję klasyfikacyjną  zaplanowano na 27 stycznia 2021 r. Ostateczne oceny półroczne będą wystawione do 24 stycznia 2021 r. Zgodnie z Statutem Szkoły pierwsze półrocze kończy się 31 stycznia 2021 r.

Oficjalne wyniki XV edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” 2020

Oficjalne wyniki XV edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr” 2020

Drodzy uczniowie, szanowni nauczyciele i rodzice.

Na stronie konkursu zamieszczone zostały oficjalne wyniki XV Konkursu Informatycznego Bóbr. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza laureatom i wyróżnionym z naszej szkoły:
KATEGORIA – Skrzat –klasy I-III:
III miejsce (laureat)– Julia Owczarek(kl.2d)
Wyróżnienie – Karolina Strzępek(kl.2d) oraz Filip Sąsiadek(kl.2d)

Zapraszamy również Bobrów do kontynuacji wyzwań informatycznych i programistycznych – aktualne zaproszenia opisano na blogu http://mmsyslo.pl zakładka „Programowanie i informatyka na czas w szkole i w domu”.

Zwiększ czcionkę