Zmiany w dowożeniu uczniów!

Zmiany w dowożeniu uczniów!

Od 28.10.2020 r. nastąpi zmiana kursu autobusów na osiedle Brzyzna, Granice oraz Poręby Chechelskie ze względu na nieliczną grupę dzieci korzystających z dowozu.

Wyjazd spod szkoły o godzinach: 725, 950, 1330, 1515.

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

  1. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną.
  2. Nowe zasady funkcjonowania szkół wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
  3. W związku z tym uczniowie klas IV – VIII nie przychodzą do szkoły. Lekcje będą odbywały się zgodnie z planem za pomocą narzędzia Google dla szkoły do nauczania online – Classroom i Meet.
  4. Należy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły – sp1ropczyce.pl
  5. Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zobowiązuję się zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).
  6. Proszę informować nauczycieli, wychowawców, pedagoga, dyrekcję szkoły o utrudnieniach, które ewentualnie pojawią się w nowej sytuacji. Będziemy pomagać, wspierać i rozwiązywać problemy.
  7. Oddział przedszkolny, klasy I- III i świetlica będą funkcjonowały bez zmian.

      Bożena Rygiel

Podstawa prawna:
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z 23 października 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1870).

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

„Nasi nauczyciele, gdy byli dziećmi…”

W dniach od 12 do 16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole nietypowy konkurs pt. „ Nasi nauczyciele, gdy byli dziećmi…”
17 nauczycieli  przyniosło swoje zdjęcia z dzieciństwa, które zostały zaprezentowane na wystawie. Uczniowie mieli tydzień na rozpoznanie, kto kryje się na nich. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród uczniów, ale też pracowników szkoły i samych nauczycieli, którzy również oglądali fotografie swoich kolegów próbując zgadnąć kogo przedstawiają. Jednak udział w konkursie mogli wziąć jedynie uczniowie naszej szkoły.  W konkursie najlepiej poradziły sobie uczennice klasy 6d typując 16 poprawnych odpowiedzi. Są to Anna Jachymczyk, Karolina Feret i Julita Ligęzka. Dziękujemy wszystkim uczniom za dobrą zabawę podczas konkursu, a nauczycielom za udostępnienie prywatnych fotografii!

Jesienny Rajd Pieszy w ramach obchodów 50-lecia Oddziału PTTK Ropczyce

Jesienny Rajd Pieszy w ramach obchodów 50-lecia Oddziału PTTK Ropczyce

Ach cóż to był za dzień! 3 października po raz XVII odbył się Jesienny Rajd Pieszy, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Ropczycach.

W tym roku pobiliśmy rekord! Na szlak wyruszyło 126 osób, w tym opiekunowie: Małgorzata Sąsiadek, Aneta Basara, Jolanta Kłósek, Ewelina Roman, Edyta Jedynak, Alicja Ziobro, Magdalena Kozek, Karolina Sobusiak i Alina Świętoń.

Rajd Szkolnego Klubu PTTK odbył się w ramach programu profilaktyki uzależnień. Nasze systematyczne działania nie odbijają się bez echa, lecz przynoszą efekty. Spora grupa uczniów umie dokonywać słusznych wyborów. Wolą spędzić sobotę na świeżym powietrzu, w gronie kolegów z klasy, pokonując swoje zmęczenie oraz ból nóg, niż przed komputerem. Ogromnie nas to cieszy.

W tym roku byli z nami uczniowie od klasy 0 do VIII. Wydawać by się mogło, że dla młodszych dzieci ten pagórkowaty odcinek może być za trudny – w końcu to Próg Karpat. Nic bardziej mylnego. Nasz najmłodszy uczestnik, Florian, w tym roku szkolnym dopiero rozpoczął swoją przygodę z nauką w oddziale przedszkolnym. Pokonał pieszo całą trasę, która miała blisko 18 km. Drugi zerówkowicz, Adam, dołączył do nas w połowie odcinka.

Gratulujemy chłopcom hartu ducha, wytrwałości oraz niegasnącego optymizmu.

Wyrazy uznania należą się także uczniom klas drugich: głównie 2 b i 2 d, którzy stanowili bardzo liczną grupę. Było ich aż 32. Dziękujemy wychowawcom za zaangażowanie i współpracę.

Ponieważ tego roku obowiązywały nas specjalne zasady bezpieczeństwa, związane z COVID-19, uczniowie wędrowali podzieleni na oddziały klasowe lub w gronie rodzeństwa.

Podczas rajdu po drodze mijaliśmy cmentarz dla małych zwierząt, Krzyż III Tysiąclecia, który znajduje się na wzniesieniu 341 m n.p.m., podziwialiśmy panoramę okolicy, a także dostrzegaliśmy zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie jesienią.

Podczas przerw na odpoczynek uczniowie mogli uczestniczyć w konkursach. Tym razem były organizowane osobno dla każdej z klas. Były to m.in. zadania sprawnościowe, na spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz logiczne myślenie (rozpoznawanie roślin, odszyfrowanie haseł, wykreślanki itp.).

Na polu biwakowym w Gnojnicy – Lipnicy na zmęczonych i głodnych wędrowców czekały pyszne kiełbaski usmażone przez pp. Bokotów oraz p. Sąsiadka, którzy zachowując wszelkie środki ostrożności, rozdawali żywność wytrwałym piechurom. Kiełbaski oraz pieczywo zostały zakupione ze środków otrzymanych z Oddziału PTTK Ropczyce, który obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia.

Po posiłku i odpoczynku wyruszyliśmy w drogę powrotną, w czasie której tu i ówdzie można było słyszeć rozmowy uczniów umawiających się na wspólne wędrowanie za rok. Więc nie mamy wyjścia… Już dziś zapraszamy na XVIII Jesienny Rajd Pieszy w przyszłym roku szkolnym.

Galeria…

Alina Świętoń

Nie będzie zajęć na basenie

Nie będzie zajęć na basenie

W związku z tym, że rząd wprowadził kolejne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa od 17 października nastąpi zamknięcie basenów i nie będzie możliwości prowadzenia nauki pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego – do odwołania.

Konkurs

Konkurs

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt Szkolny Klub Przyjaciół Zwierząt  zorganizował  konkurs plastyczny dla uczniów klas od „0” do IV pt. „Mój czworonożny przyjaciel”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w przedsięwzięciu i wykonanie pięknych prac plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałami.

W dniu 14 października 2020 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Po burzliwej dyskusji komisja w składzie: wicedyrektor Ewa Wośko, Izabela Kasprzak, Edyta Jedynak i Anna Ochał  nagrodziła i wyróżniła następujących prace uczestników:

I miejsce:       Miłosz Bieszczad kl. 1b

II miejsce:     Anna Mosior 1c
                        Wojciech Marć 1c

III miejsce:    Emilia Pleban 1a
                       Filip Sąsiadek 2d

Wyróżnienia: Jawor Lena1c
                       Cetnar Wiktoria 4a
                       Cebulska Amelia 2c
                      Chodak Antonina 3b
                       Kaczkowski Oskar 1a
                       Szewc Aleksandra 3b
                       Szewc Maja 1c

Wyróżnione prace zostaną wystawione w galerii szkolnej, natomiast wszystkie pozostałe zamieszczano w internetowej galerii.  Nagrody i dyplomy będą wręczone w przyszłym tygodniu.

Dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do codziennej troski o dobro bezbronnych zwierząt.

Galeria…

Opiekunowie Szkolnego Koła Przyjaciół Zwierząt

INFORMACJA

INFORMACJA

Od 19 października br. (od poniedziałku) planujemy zorganizować pierwszy wyjazd na ropczycki basen w ramach lekcji wychowania fizycznego – klasy IV i V.

Prosimy uczniów, by odpowiednio się przygotować i stosować do obowiązujących procedur BHP. Nauczyciele sprawujący opiekę będą egzekwować zasady obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej (maseczki, odpowiednia ilość osób w autobusie), jak również na pływalni, w szatni i przestrzeni wspólnej.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet, a właściwe zachowanie jest wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności i empatii.

PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

Informujemy, że procedury określone przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wychodzą naprzeciw uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto skorzystać z uprawnień należących się uczniom z problemami zdrowotnymi i innymi trudnościami. 

Prosimy rodziców o dostarczenie do szkoły (do 15 października br.) zaświadczeń lekarskich lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie których dostosujemy uczniom warunki przeprowadzania egzaminu (np. wydłużenie czasu pracy, większa czcionka testu, praca z komputerem).

Link do komunikatu dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdających – poniżej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Zwiększ czcionkę