V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” – ETAP POWIATOWY

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW” – ETAP POWIATOWY

Zaproszenie dla finalistów

Drodzy Uczestnicy! Zbliża się wielka przygoda – etap powiatowy. Tym razem w zupełnie innych okolicznościach niż planowaliśmy. Jednak pomimo trudności wypełniamy dziś kolejną kartę historii Wielkiej Ligi Czytelników. Przed Wami test finałowy. Chcemy, aby dostarczył on Wam wielu pozytywnych emocji. Cieszcie się z udziału w tym czytelniczym projekcie oraz z faktu, że jesteście częścią społeczności najaktywniejszych czytelników w Polsce. Niech szczęście uśmiechnie się do Każdej/Każdego z Was.

28 maja zapraszamy finalistówdo pisania testu w następujących godzinach:

– godz. 12.00 do 12.45 – klasy 1-4

– godz. 13.30 do 14.15 – klasy 5-8.

Życzymy Wam dużo radości i zabawy z udziału w powiatowym finale.

Komitet Organizacyjny

Klasyfikacja uczniów tuż, tuż…

Klasyfikacja uczniów tuż, tuż…

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie!

Przed nami ostatni miesiąc nauki. Wielkimi krokami zbliżamy się końca roku szkolnego. Zanim to nastąpi czeka nas kolejne wyzwanie – klasyfikacja i promocja uczniów.

Każdy chciałby uzyskać jak najlepsze oceny końcoworoczne. Dlatego w najbliższym czasie trzeba dołożyć starań, aby uzupełnić braki, nadrobić zaległości czy poprawić stopnie. W dobrej sytuacji są uczniowie, którzy przez cały rok szkolny pracowali systematycznie. Na pewno trud zostanie doceniony przez nauczycieli, a efekty będą wszystkich cieszyć.

Nauczycieli proszę o wystawianie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Jeśli w czasie zdalnej nauki uczniowie mieli problemy, na przykład z dostępem do Internetu, komputera i nie przesyłali nauczycielom zadanych prac, będzie możliwość bezpośredniego kontaktu podczas konsultacji. Proszę umawiać się z nauczycielami przedmiotów na takie spotkania, a termin proszę uzgodnić z wychowawcą klasy.Uzyskane pozytywne i satysfakcjonujące oceny pozwolą uniknąć stresu dodatkowych egzaminów – klasyfikacyjnego czy poprawkowego.

Jednocześnie przypominam, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły ustala sposób i warunki przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianu (odrębnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich uczestników). Szczegóły warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu (…) znajdują się w dokumencie „Organizacja pracy SP nr 1 w Ropczycach na czas zawieszenia działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej” – pkt IV ppkt 66 – 80 (na stronie szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE).

                                                                              Bożena Rygiel – dyrektor szkoły

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo!

Po przeprowadzeniu diagnozy potrzeb w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki informuję, że do dnia 22 maja 2020 roku rodzice czterech uczniów z klas 1-3 oraz dwójki dzieci z oddziału ”0”złożyli deklaracje uczęszczania do szkoły.

Z uwagi na stan epidemiczny w kraju i konieczność zachowania reżimu sanitarnego szkoła nadal będzie zamykana. Dyżurująca przy wejściu osoba mierzyć będzie temperaturę wchodzącym oraz udzieli instruktażu BHP w czasie pandemii.

Mając świadomość zagrożenia epidemiologicznego, w razie zarażenia się na terenie szkoły nie będą wnoszone skargi i zażalenia do organu prowadzącego lub dyrektora szkoły. Ponadto posyłane dzieci do szkoły nie mogą być uczulone na środki dezynfekujące.

Jednocześnie informuję wszystkich rodziców, że realizacja podstawy programowej dla uczniów będzie odbywać się nadal w formie zdalnej, na dotychczasowych zasadach (szczegóły na stronie internetowej szkoły w zakładce NAUCZANIE ZDALNE-ORGANIZACJA PRACY).

Od 25 maja 2020 r. będzie możliwość skorzystania z biblioteki. Godziny dyżuru i inne szczegóły dotyczące zasad korzystania ze zbiorów szkolnej biblioteki zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Od najbliższego poniedziałku rozpoczną się konsultacje dla uczniów klas 8. Wszelkie informacje dotyczące form i szczegółów ich organizacji otrzymają uczniowie od nauczycieli przedmiotów.

Bardzo proszę o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, ich rodzin oraz pracowników szkoły winny być dla wszystkich najwyższym priorytetem.

Z poważaniem
Bożena Rygiel – dyrektor szkoły

Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice!

W związku z możliwością zorganizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym na terenie szkoły od dnia 25 maja br. – z zachowaniem reżimu sanitarnego, procedur organizacyjnych i związanych z działaniem na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 – ściśle określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, zbieramy informacje od rodziców o potrzebie opieki nad dziećmi.

W przypadku konieczności korzystania z takich zajęć proszę o kontakt telefoniczny pod nr 17 22 18 419 lub e-mail zsnr1sp@poczta.onet.pl, ewentualnie przekazać informację wychowawcy klasy.

Linki do formularzy poniżej:
Deklaracja uczęszczania – SP I-III,
Deklaracja uczęszczania – SP „0”
Zaświadczenie o zatrudnieniu,
Oświadczenie rodziców dziecka zgłoszonego do szkoły.

Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klas 8. Forma prowadzenia tych konsultacji do uzgodnienia nauczyciela z uczniami:
a) online,
b) telefonicznie,
c) mailowo,
d) na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W przypadku wyboru ostatniej formy należy wypełnić „Oświadczenie rodziców dziecka korzystającego z konsultacji i/lub biblioteki”.

Wypełnione dokumenty należy składać w skrzynce podawczej przy wejściu do szkoły.

Od 1 czerwca br. nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne będą gotowi na konsultacje dla uczniów szkoły podstawowej. Forma prowadzenia tych konsultacji do uzgodnienia nauczyciela z uczniami, w młodszych klasach – także z rodzicami.

Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Oni się nie nudzą w domu!

Oni się nie nudzą w domu!

Znamy już wyniki konkursu „ Mój sposób na kwarantannę”.

Nie jest łatwo siedzieć w domu, z dala od kolegów, przyjaciół ze szkoły. Ale to konieczność w czasie epidemii. Aby uatrakcyjnić ten czas Samorząd Uczniowski zachęcił uczniów, żeby pokazali jak bezpiecznie spędzają czas w domach. Od 29 kwietnia można było przesyłać zdjęcia, które pokazywały jak ciekawie i kreatywnie spędzacie czas kwarantanny. Zdjęcia zostały zamieszczone na szkolnym profilu na Facebooku, a o zwycięstwie decydowała liczbą „polubień”.

Wyniki konkursu:

I miejsce Julia Gawor kl.6a, Emilia Gawor kl.1c

II miejsce Krzysztof Urbanek kl. 1d

III miejsce  Filip Kozak kl. 1a

IV miejsce Piotr Staroń kl. 2c

Galeria…

GRATULUJEMY!

Organizatorzy konkursu:
 Samorząd Uczniowski

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

Czytam z klasą – lekturki spod chmurki

II  ETAP UKOŃCZONY! 

Kasy 1 a i 1d biorąc udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym pt. ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, zakończyły realizację II etapu. Projekt ten nie tylko  zachęcił dzieci do czytania, ale uwrażliwił na potrzeby innych.

Po przeczytaniu książki pt. ,,Cukierku ty łobuzie”,uczniowie  postanowili zadbać o naszych milusińskich. Zebrali karmę i wspólnie wybraliśmy się z wizytą do weterynarza aby ją przekazać do schroniska. Była to też okazja do zapoznania się  z charakterem tej  pracy i uzyskania informacji  jaką pomoc można udzielać zwierzętom. Parę osób zapaliło  się do pozostania w przyszłości weterynarzem.

Tworząc plakaty i hasła,uczniowie  zachęcali innych do przeczytania danej książki, chętnie mierzyli się z wyzwaniami w klasowych konkursach pięknego czytania.

     Niestety obecna sytuacja wymusiła izolację społeczną, tym bardziej nieocenioną rolę terapeutyczną pełni teraz dobra lektura. Kiedy już będziemy mogli się spotykać chętnie sobie o nich porozmawiamy.

Galeria…

Aneta Basara
Beata Bogdan-Perlik

WEEKEND Z „MAŁYM KSIĘCIEM” – PROJEKT W RAMACH WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW

WEEKEND Z „MAŁYM KSIĘCIEM” – PROJEKT W RAMACH WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW

Kto z nas nie zna Małego Księcia?

Jego wymagającej róży i planety o trzech wulkanach?

Czasami otworzysz okno, bez powodu, dla przyjemności… A twoi znajomi bardzo się zdziwią, widząc, jak śmiejesz się, patrząc w niebo. Powiesz im wtedy: „Gwiazdy zawsze doprowadzają mnie do śmiechu!”. Pomyślą, że zwariowałeś, a tymczasem Ty przypomnisz sobie maksymy wypowiadane przez bohaterów książki, bo  „Mały Książę” to ponadczasowa historia, która pozwala na nowo odkryć emocje związane z opowieścią i jej symboliką. Spróbujmy w czasie tego weekendu pochylić się na książką, znaleźć jej prawdziwy sens i zachęć innych do jej częstego czytania. Pamiętaj, że to książka dla dzieci i dorosłych, więc szukaj odbiorców wśród wszystkich, którzy Cię otaczają.

W czasie weekendu z „Małym Księciem”:

1) Bądź fotografem – sięgnij po książkę, przeczytaj fragment, zrób zdjęcie z książką.

2) Bądź ilustratorem – narysuj ilustrację odzwierciedlającą wydarzenia przedstawione w opowieści lub plakat promujący książkę.

3) Bądź grafikiem – wybierz zdjęcie odnoszące się do treści utworu i cytat, który warto zapamiętać (np. wybieram zdjęcie przedstawiające ogród pełen róż i na jego tle zapisuję cytat z „Małego Księcia”).

4) Bądź badaczem literatury – napisz swoje przemyślenia na temat problemów poruszonych w utworze lub napisz dalszy ciąg wydarzeń.

Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów. Przesyłania wyników pracy. Wybierz formę, która najbardziej Ci odpowiada. Możesz przedstawić własną propozycję spędzenia weekendu pod znakiem Małego Księcia. W ten sposób pokażesz, że warto i trzeba czytać oraz promować książki, które opowiadają o prawdziwych wartościach.

Prace przesyłajciena adres: e.wosko@sp1ropczyce.pl

Termin –  poniedziałek 25.05.2020 r.

Zwiększ czcionkę