Uwaga uczniowie!

Uwaga uczniowie!

Zbierajmy zużyte baterie
 chrońmy środowisko!

Zużyte baterie i akumulatory stanowią odpady niebezpieczne, które należy przekazywać do specjalnie wyznaczonych miejsc odbioru. W ten sposób unikniemy zagrożenia przedostawania się toksycznych substancji do środowiska.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
„Edukujemy – Pomagamy”.

Każdy z uczestników konkursu jest proszony o zbieranie baterii i gromadzenie ich w swoim domu, by następnie w określonym terminie w miesiącu marcu, dostarczyć je do szkoły.

O przewidywanym terminie zbiórki powiadomimy  z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zebrane przez naszą szkołę baterie pozwolą wesprzeć
 „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  w Laskach”.

Zapraszamy do udziału!!!

Dla uczestników, którzy przyniosą najwięcej baterii czekają atrakcyjne nagrody.

Anna Waszczuk

DYREKTOR ODPOWIADA NA PYTANIA

DYREKTOR ODPOWIADA NA PYTANIA

 1. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia zdalnie używają jednej platformy Google – G SuiteClassroom, Meet.
 2. Na stronie internetowej szkoły www.sp1ropczyce.pl  w zakładce KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ znajduje się link  pn.: Organizacja pracy szkoły. Dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania SP nr 1 w czasie przejścia na naukę zdalną – w roku szk. 2020/21, m.in. na temat:
  • Wspólnej platformy dla wszystkich klas, linków do dostępnych i bezpiecznych materiałów edukacyjnych, wykorzystywanych środków dydaktycznych – podręcznik, ćwiczenia, karty pracy, lektura itp.;
  • Procedur bezpiecznego udziału w zdalnym nauczaniu;
  • Sposobu potwierdzenia udziału uczniów w zajęciach – zgłoszenie się dziecka przed rozpoczęciem lekcji – nauczyciel odnotowuje frekwencję w e-dzienniku;
  • Terminów kontaktów z rodzicami (konsultacji)– uzgodnionych z Radą Rodziców we wrześniu;
  • Sposobów kontaktowania się z wychowawcą i usprawiedliwiania nieobecności, z pedagogiem, dyrektorem szkoły – poprzez e-dziennik (e-maile), telefonicznie, osobiście po umówieniu się na spotkanie i zgłaszania problemów np. technicznych (z dostępem do sprzętu komputerowego, Internetu), uzgadniania innych form komunikacji dogodnych dla ucznia (rodziców;
  • Łączenia się nauczycieli wszystkich przedmiotów z uczniami poprzez Meet – wg planu lekcji;
  • Oceniania postępów uczniów i sposobów informowania uczniów i rodziców  – zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), z naciskiem na wspieranie uczniów, zachęcanie do aktywności, motywowanie do systematycznej nauki;
  • Uwzględnianiaw nauce zdalnej równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodniaz możliwością odpoczynku w dni wolne oraz wzięcie pod uwagę możliwości psychofizycznych uczniów, ich wiek i etap edukacyjny.
 3. Dzieci rodziców zaangażowanych w walkę z Covid – 19 z klas 1-3, przebywające na świetlicy pod opieką wychowawców, mają możliwość zdalnej nauki poprzez łączenie się online – na platformie Meet i naukę z pomocą nauczyciela świetlicy (odrabianie zadań, uzupełnianie ćwiczeń, czytanie itp.).
 4. W planie dnia grupy świetlicowej uwzględnia się wszystkie potrzeby dzieci –zabawy, ruchu na powietrzu lub w hali sportowej, rozwijaniezainteresowań, odpoczynek, kontakt z rówieśnikami, posiłek (obiad) w stołówce szkolnej.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – patriotycznie, na sportowo, bezpiecznie i zdrowo!

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI – patriotycznie, na sportowo, bezpiecznie i zdrowo!

11 listopada w naszych sercach gości, jako święto narodowe – Dzień Niepodległości!”

Słowami jednej z pieśni patriotycznych w zerówce przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ropczycach rozpoczęte zostały uroczyste obchody upamiętniające tę ważną datę w polskim kalendarzu.

Na pierwszych listopadowych zajęciach najmłodsi poznali najważniejsze fakty i postaci historyczne związane z długą drogą naszej Ojczyzny do niepodległości. Były opowiadania i pogadanki ubogacone ilustracjami, prezentacją multimedialną i pieśniami patriotycznymi.

Potem dzieci pięknie udekorowały salę swoimi pracami plastycznymi – m.in. kwiatami w barwach narodowych i flagami. Samodzielnie wykonały kotyliony, które w uroczystym dniu zdobiły ich stroje galowe.

Tradycyjnie został odśpiewany hymn państwowy – „Mazurek Dąbrowskiego”.

Święto narodowe zerówka obchodziła też na sportowo. Wiele atrakcji przygotowała dla najmłodszych Pani Edyta Jedynak, nauczycielka wychowania fizycznego, która zaprosiła grupę na zajęcia do nowej Hali Sportowej im. 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.

Piękny i nowoczesny obiekt sportowy zawsze budził ciekawość dzieci. Teraz nadarzyła się okazja, aby zwiedzić całą halę z antresolą dla widowni, zapleczem sanitarno-szatniowym, magazynem, pokojami dla sędziów, trenerów i trzema salami dydaktycznymi (w tym pracownię komputerową). W pomieszczeniu rozdzielni dzieci zobaczyły jak działają liczne sterowniki – do klimatyzacji, oświetlenia, kotar, tablicy wyników.

Punktem kulminacyjnym były zabawy rekreacyjno-sportowe z piłkami oraz rozegrany turniej w „Zbijaka”. Wszyscy świetnie się bawili.

Ten radosny nastrój świętowania Dnia Niepodległości z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci ze szkolnej zerówki.

Galeria…

                                                                                              Ewa Szczerba                                                                                               Edyta Jedynak                                                                                               Natalia Koretskaya

Jak motywować dziecko do nauki?

Jak motywować dziecko do nauki?

Co zrobić, żeby dziecku chciało się chcieć? Jak „poruszyć” jego wewnętrzną motywację?

Skorzystamy z informacji zamieszczanych na stronie „PoRady”. Znajduje się tam cykl rozmów przygotowanych i poprowadzonych przez ekspertów specjalnie dla rodziców. Tematyka odcinków została wybrana przez grupę ponad 9000 rodziców biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez firmę Librus i jest odpowiedzią na ich realne potrzeby.

Celem cyklu jest wsparcie rodziców w zakresie wychowania, rozwoju i edukacji dziecka.

W pierwszym odcinku „Motywacja. Co zrobić, żeby mi się chciało chcieć, tak jak mi się nie chce” eksperci przekażą swoje spostrzeżenia na temat rozbudzania w dziecku motywacji zewnętrznej i wewnętrznej z równoczesnym poszanowaniem potrzeby jego niezależności.

Zapraszam do objerzenia krótkiego filmu.

PoRady dla rodzica:

 • Pobudzaj wewnętrzną motywację dziecka, rozbudzaj jego zainteresowania, pasje, ciekawość  świata i ludzi.
 • Zaakceptuj, że dziecko jest inne niż ty – akceptuj je bezwarunkowo, pokazuj, że w nie wierzysz.
 • Zachęcaj dziecko do rozwoju zgodnie z jego potrzebami i preferencjami.
 • Obserwuj, gdzie tkwią jego talenty, jaką ma strategię uczenia się.
 • Wzmacniaj poczucie autonomii dziecka: pozwól mu decydować, wybierać (gdy to możliwe), szanuj te wybory, ale wskazuj na ich konsekwencje, zamiast kar i nagród.
 • Akceptuj błędy (można jej poprawiać), ale prowokuj do wyciągania wniosków i budowania planów naprawczych.
 • Powołuj się na fakty – kiedy jesteś niezadowolony z zachowania dziecka, wyraź własne emocje, poinformuj o problemie i sprowokuj, by dziecko samo poszukało jego rozwiązania. Spokojnie czekaj…
 • Bądź wiarygodny i konsekwentny w tym, co mówisz i robisz – dziecko cię obserwuje i naśladuje. Jesteś dla niego wzorem.
Konkurs „ Niepodległość”

Konkurs „ Niepodległość”

Co roku Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada w Polsce obchodzone jest bardzo uroczyście. W większych miastach w tym terminie odbywają się specjalne defilady, które prowadzone są przez główne ulice. Ponadto w święto organizowane są także koncerty, na których można usłyszeć patriotyczne piosenki, wykłady tematyczne czy inscenizacje historyczne.
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości będą inne niż wszystkie. Nie będzie uroczystych akademii, będziemy świętować we własnych domach, w gronie najbliższych. Dla upamiętnienia tego ważnego dnia Samorząd Uczniowski przygotował konkurs wiedzy ” Niepodległość” . Rozwiąż QUIZ i przekonaj się, na ile znasz wypadki, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości i uzyskania przez nią ostatecznego kształtu terytorialnego. Zwycięzcami zostaną 3 pierwsze osoby, które najszybciej przyślą poprawne odpowiedzi na adres mailowy: samorzadjedynka@gmail.com

Quiz

Konkurs „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę”

Konkurs „Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę”

Wejdź do gry, odpowiedź na trzy pytania dotyczące szkolnych lektur i wygraj atrakcyjne nagrody. Zapraszamy uczniów od 13 r.ż. do udziału w konkursie Myślę, więc czytam – czytam, więc myślę. Pierwsze pytanie opublikowane będzie 16 listopada 2020  o godz. 20:00.

Więcej informacji i zgłoszeniahttp://konkurs.akademiamlodziezowa.pl/


Małgorzata Ślusarczyk

DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

 1. Na podstawie nowego Rozporządzenia MEN od 9 do 29 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 2. Przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do dnia 29 listopada.
 3. Oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian.
 4. Dla dzieci klas 1 – 3, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, i zwalczaniem COVIV-19 szkoła zapewni funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 5. Istnieje możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów egzaminacyjnych w klasie 8. Forma konsultacji i czas – do uzgodnienia z uczniami, rodzicami.
 6. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły realizujący nauczanie i pracę zdalną będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu – w uzasadnionych przypadkach, dla zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie szkoły.
 7. Za zgodą rodziców i uczniów lub na ich prośbę na terenie szkoły mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, dydaktyczno-wyrównawcze – indywidualne. Forma zajęć i czas – do uzgodnienia z uczniami, rodzicami.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza

Informujemy, że PPP w Ropczycach przy ul. M. Konopnickiej 3 wznawia prowadzenie diagnostycznych badań psychologicznych i pedagogicznych indywidualnych, z zastosowaniem szczególnych warunków i środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Poradnia służy fachową pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom, opiekunom w rozwiązywaniu trudnych problemów psychologiczno-pedagogicznych.

Terminy wizyt można uzgadniać osobiście lub telefonicznie.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych, a korzystanie z usług jest dobrowolne i bezpłatne.

PPP oferuje:
rzetelną i trafną diagnozę,
– skuteczną terapię,
– profesjonalną działalność profilaktyczną,
– doradztwo wychowawcze i doradztwo zawodowe (dla uczniów klas 8) uwzględniające preorientację zawodową.

ZADZWOŃ 17 22-18-457
NAPISZ na adres e-mail pppropczyce@wp.pl
WIĘCEJ INFORMACJI na stronie www.poradniapp.spropczyce.pl

Zwiększ czcionkę