DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Mamy wspaniałe pomysły i zachęcamy też uczniów oraz rodziców do inicjatyw na temat przedsięwzięć w zakresie:

  1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, warsztaty z psychologiem, indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem, edukatorem, terapeutą);
  2. organizacji zajęć pozalekcyjnych o walorach rekreacyjno-sportowych, turystycznych (zawody, turnieje, rajdy, wycieczki);
  3. współorganizacji i organizacji spotkań z kulturą, dorobkiem artystycznym ludzi z pasją, ekspresja twórcza dzieci i młodzieży, obcowanie ze sztuką itp.;
  4. warsztatów i spotkań z dietetykiem, psychologiem, lekarzem, terapeutą;
  5. realizacji programów nauczania z elementami racjonalnego odżywiania, codziennej aktywności fizycznej, zdrowego spędzania czasu wolnego;
  6. budowania relacji społecznych opartych o zasady współpracy, pomocniczości, tolerancji, szacunku dla każdego człowieka, akceptacji siebie itp. (przyjaźń, koleżeństwo, miłość, zgoda);
  7. motywacji do działania, nauki, rozwijania zainteresowań – dla własnego, indywidualnego rozwoju oraz na rzecz innych (odkrywanie talentów i predyspozycji, ich rozwijanie oraz działalność społeczna, obywatelska);
  8. budowania społeczności samorządnych, świadomych swoich praw, wolności, odpowiedzialnych za siebie i innych (np. organizacje społeczne).

Bożena Rygiel

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę