„Ekologiczny pokaz mody”

„Ekologiczny pokaz mody”

Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i osób dorosłych;
– propagowanie idei czystego środowiska;
– popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

ZASADY KONKURSU:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1- 3 szkoły podstawowej.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie zdjęcia stroju ekologicznego na adres mailowy: a.basara@sp1ropczyce.pl; j.sasiadek@sp1ropczyce.pl lub przyniesienie wydrukowanego zdjęcia do sali nr 19/20 w terminie do 11 listopada 2020r.
  3. Zadaniem uczniów jest wykonanie stroju ekologicznego lub ich elementów promujących ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny. Warunkiem jest zachowanie ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych np. gazet, folii bąbelkowej, płyt CD, nakrętek, różnych opakowań itp.
  4. Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:
  • zgodność zaprezentowanych strojów z tematyką konkursu;
  • pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego;
  • estetyka wykonania.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę