Czy znasz związki frazeologiczne? - rozwiązanie

Czy znasz związki frazeologiczne? - rozwiązanie

 Odpowiedzi:

1.W. 2.P.3.T. 4.D. 5.N. 6.I.7.Z. 8.R. 9.A. 10.X. 11.U. 12.Y. 13.Q. 14.V. 15.K. 16.B.17.G.18.L.19.J. 20.M. 21.E. 22.H. 23.F. 24.S. 25.O. 26.C.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę