Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

ustalone 
w porozumieniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022
8 dni w szkole podstawowej 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – 15 października 2021 r.
Dzień wolny po Święcie Niepodległości – 12 listopada 2021 r.
Dzień wolny po Święcie Trzech Króli – 7 stycznia 2022 r.
Dzień wolny po Święcie 3 Maja – 2 maja 2022 r.
26 maj 2022 r. – Egzamin ósmoklasisty
Dzień wolny po Bożym Ciele – 17 czerwca 2022 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 22-23 czerwca 2022 r.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę