DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach od dnia 26 kwietnia 2021 r. w organizacji pracy szkoły wprowadza się następujące zamiany:

  1.  klasy 1 – 3 realizują kształcenie w systemie hybrydowym (w danym dniu 50% uczniów realizuje zajęcia w szkole, 50% uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) według ustalonego harmonogramu;
  2. w klasach 4 -8 kontynuuje się zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
  3. dla uczniów realizujących w danym dniu zajęcia w szkole i uczęszczających na świetlicę organizuje się opiekę świetlicową;
  4. dowóz uczniów: wyjazd spod szkoły – 7:25; 9:55; 13:15; 15:10.

Od 26 kwietnia zaczynamy tydzień A.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę