DYREKTOR INFORMUJE

DYREKTOR INFORMUJE

Na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz. 753) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.425 i z 1992 r. Nr 26, poz. 113)

uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują dwa kolejne dni
tj. 22 i 23 marca 2021 r. zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.


HARMONOGRAM REKOLEKCJI

LINK DO TRANSMISJI

Zmiana organizacji nauczania:
1) W dniach 22 i 23 marca 2021 r. nie będzie zajęć lekcyjnych.
2) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów klas 1 – 3, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w czasie trwania rekolekcji.
3) Zerówka pracuje bez zmian.
4) Dowóz uczniów do szkoły w czasie trwania rekolekcji:
a) poniedziałek: o godz. 7.30 wyjazd spod szkoły i powrót 13.30;
b) wtorek: o godz. 7.30 spod szkoły i powrót 14.35.
Pozostałe kursy autobusów odwołane.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę