INFORMACJA

INFORMACJA

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach
w sprawie rekrutacji
do oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego oraz do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach

na rok szkolny 2021/2022

W bieżącym miesiącu rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego (tzw. zerówki) i do szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. W związku z tym:

1. Wnioski o przyjęcie dziecka do zerówki oraz do klasy I szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami będą dostępne do pobrania na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Rekrutacja od dnia 22.02.2021r.

2. Wnioski wraz z załącznikami należy: wydrukować, wypełnić, podpisać, zeskanować/sfotografować i przesłać na adres e-mail: zsnr1sp@poczta.onet.pl lub złożyć w skrzynce odbiorczej przy głównym wejściu do szkoły.

Harmonogram rekrutacji

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów: 22.02.2021-12.03.2021r. do godz. 15.00.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zerówki/I klasy: 19.03.2021r. do godz. 15.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica woli zapisania dziecka do zerówki/I klasy, do której zostało zakwalifikowane:  24.03.2021r. – 26.03.2021r. do godz. 15.00.

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do zerówki/I klasy:  30.03.2021r., do godz. 12.00.

W sytuacji wolnych miejsc do oddziału zerówki lub szkoły od 19.07.2021 r. będzie prowadzone postępowanie uzupełniające.

Prosimy, by rodzice dzieci kontynuujących szkolną zerówkę w roku szkolnym 2021/2022 pobrali i wypełnili Deklarację Kontynuacji. Będzie ona dostępna w szkole  od 17 lutego 2021r.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę