Chrońmy najmłodszych przed hejtem i mową nienawiści

Chrońmy najmłodszych przed hejtem i mową nienawiści

Świat wirtualny kusi swoimi możliwościami i pozwala na szybkie i sprawne zaspokajanie wielu potrzeb. Niesie jednocześnie wiele zagrożeń, szczególnie dla najmłodszych użytkowników Internetu, narażając ich na styczność z hejtem, mową nienawiści i innymi formami cyberprzemocy.

Agresywne, obraźliwe wypowiedzi pod adresem internautów, a także wpisy wzbudzające niechęć i wrogość wobec innych osób czy całych społeczności ze względu na ich odmienność czy inne poglądy to niestety stałe elementy wirtualnego świata. Stykają się z nimi najmłodsi  – dzieci i młodzież, którzy należą do najbardziej aktywnych użytkowników sieci. Odmienne poglądy, szkolne nieporozumienia, konflikty rówieśnicze, przenoszone niejednokrotnie ze świata realnego, powodują lawinę wulgarnych, uwłaczających komentarzy wymierzonych w inne osoby. Budzą lek, strach, poczucie wykluczenia u osób atakowanych. Stres związany z przeżywaniem ataków hejterów jest sprawa bardzo poważną.

Z raportu „Nastolatki 3.0” opublikowanego przez NASK wynika, że przeszło połowa uczestników badania była świadkiem poniżania, wyzywania czy ośmieszania swoich znajomych w sieci.

Młodzi ludzie, mylnie przekonani o aminowości w sieci, często dopuszczają się hejtu oraz zachowań noszących znamiona mowy nienawiści. Brak reakcji ze strony dorosłych utwierdza sprawców w poczuciu bezkarności i potęguje poczucie bezsilności u ofiar, które boją się lub wstydzą mówić głośno o swoich problemach.

W listopadzie obchodzona jest co roku międzynarodowa Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Działania realizowane w ramach kampanii kładą nacisk na prawa dziecka. Ich celem jest przeciwdziałanie, a także budowanie świadomych postaw wobec przemocy, również w sieci. W warunkach obostrzeń spowodowanych epidemią COVID – 19 dzieci niemal cały czas spędzają w domu, z tego w dużym stopniu przed komputerem. Pozbawione bezpośrednich kontaktów rówieśniczych i kontroli ze strony szkoły, zdane są w dużej mierze na świat wirtualny. W świecie tym narażone są na wiele niebezpieczeństw i ryzykownych zachowań. Nie bądźmy obojętni na te zagrożenia. Pamiętajmy, że zachowania godzące w dobro innych osób, do których dochodzi w Internecie, mogą pociągać za sobą konsekwencje prawne.

https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing

Materiał zaczerpnięty ze strony: https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/chronmy-najmlodszych-przed-hejtem-i-mowa-nienawisci/

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę