Uwaga uczniowie!

Uwaga uczniowie!

Zbierajmy zużyte baterie
 chrońmy środowisko!

Zużyte baterie i akumulatory stanowią odpady niebezpieczne, które należy przekazywać do specjalnie wyznaczonych miejsc odbioru. W ten sposób unikniemy zagrożenia przedostawania się toksycznych substancji do środowiska.

Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego
„Edukujemy – Pomagamy”.

Każdy z uczestników konkursu jest proszony o zbieranie baterii i gromadzenie ich w swoim domu, by następnie w określonym terminie w miesiącu marcu, dostarczyć je do szkoły.

O przewidywanym terminie zbiórki powiadomimy  z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zebrane przez naszą szkołę baterie pozwolą wesprzeć
 „Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  w Laskach”.

Zapraszamy do udziału!!!

Dla uczestników, którzy przyniosą najwięcej baterii czekają atrakcyjne nagrody.

Anna Waszczuk

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę