INFORMACJA

INFORMACJA

Od 19 października br. (od poniedziałku) planujemy zorganizować pierwszy wyjazd na ropczycki basen w ramach lekcji wychowania fizycznego – klasy IV i V.

Prosimy uczniów, by odpowiednio się przygotować i stosować do obowiązujących procedur BHP. Nauczyciele sprawujący opiekę będą egzekwować zasady obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej (maseczki, odpowiednia ilość osób w autobusie), jak również na pływalni, w szatni i przestrzeni wspólnej.

Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet, a właściwe zachowanie jest wyrazem naszej społecznej odpowiedzialności i empatii.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę