PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

PRZED EGZAMINEM ÓSMYCH KLAS

Informujemy, że procedury określone przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne wychodzą naprzeciw uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Warto skorzystać z uprawnień należących się uczniom z problemami zdrowotnymi i innymi trudnościami. 

Prosimy rodziców o dostarczenie do szkoły (do 15 października br.) zaświadczeń lekarskich lub opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie których dostosujemy uczniom warunki przeprowadzania egzaminu (np. wydłużenie czasu pracy, większa czcionka testu, praca z komputerem).

Link do komunikatu dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości zdających – poniżej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę