W tym roku szkolnym do naszej świetlicy zawitał Koziołek Matołek. Jest on głównym bohaterem Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Idź Ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa”, w którym bierzemy udział.

Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Działania wychowawcze.

Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

We wrześniu dzieci wykonały pierwsze zadania projektu:

  • stworzyły kącik Koziołka Matołka,
  • zapoznały się z pisarzem Kornelem Makuszyńskim oraz rysownikiem Marianem Walentynowiczem,
  • wspólnie poznajemy przygody Koziołka Matołka.

W najbliższym czasie będziemy realizować kolejne zadania wynikające z harmonogramu projektu.

Galeria…

Alina Świętoń

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę