Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – najważniejsze zasady

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – najważniejsze zasady

W Szkole obowiązują zasady wynikające wprost z zaleceń MEN i GIS o konieczności dbania o higienę i bezpieczeństwo dzieci i pracowników oraz ich rodzin. W szczególności: o uczęszczaniu do szkoły tylko zdrowych dzieci, myciu rąk, dezynfekcji, zasadach noszenia maseczek, zachowaniu dystansu.

 1. Każda klasa uczy się w „swojej”, wyznaczonej sali (wyjątki: lekcje wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych w grupach), gdzie znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym.
 2. Na pierwszą zmianę przychodzą  „zerówka”, wszystkie pierwsze klasy – a, b, c, oraz 3a, 3b i starsi uczniowie – od 4 do 8 klasy.
 3. Na drugą zmianę przychodzą wszystkie klasy drugie i 3c. W klasach trzecich będzie zmiana po półroczu.
 4. Czas trwania kolejnych lekcji i przerw:
 5. Kolejność lekcji Czas trwania lekcji Przerwa w minutach
  1. 8.00 – 8.45 5
  2. 8.50 – 9.35 5
  3. 9.40 – 10.25 10
  4. 10.35 – 11.20 5
  5. 11.25 – 12.10 20
  6. 12.30 – 13.15 20
  7. 13.35 – 14.20 5
  8. 14.25 – 15.10 5
 6. Przerwy uczniowie spędzają w salach lekcyjnych, strefach wyznaczonych przy salach lub pod opieką nauczyciela (wychowawcy) na świeżym powietrzu.
 7. Z szatni korzystają uczniowie:
  • 1 boks – klasa 1a, 2 boks – klasa 1b, 3 boks – 1c, 4 boks – dzieci ze świetlicy i klasa 3b, 5 boks (przy wyjściu) – klasa 6b;
  • Szafki – klasa 4c, 5a, 5b, 6a, 6c, 6d, 7b, 7c, 8b, 8c.
  • Wieszaki na korytarzu –2a, 2b, 2c, 2d, 4a, 4b.
  • Szatnia w hali sportowej – 7a, 8a.
  • „Zerówka” obok sali w budynku B, a klasa 3a i 3c – w szatni budynku B.
 8. Obiady uczniowie jedzą w wyznaczonych godzinach, przerwach obiadowych (stały grafik) – informacje szczegółowe w zakładce OBIADY.
 9. Uczniowie wchodzą wyznaczonymi wejściami wg grafiku z zachowaniem dystansu, o którym poinformują wychowawcy. Dezynfekują ręce.
 10. Rodzice nie wchodzą do szkoły. W wyjątkowych sytuacjach (np. odebranie chorego dziecka, sytuacje problemowe w okresie adaptacyjnym uczniów klas I i „zerówki”)mogą przebywać na terenie szkoły w wyznaczonej strefie wspólnej (korytarz parter, szatnia), z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).
 11. Sprawy szkolne załatwiane są przede wszystkim zdalnie przez sekretariat, kontakty z nauczycielami odbywają się drogą mailową lub telefonicznie.
 12. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu, w hali sportowej, na basenie (od połowy września).
 13. Biblioteka działa w zmienionym trybie. Regulamin na stronie internetowej szkoły.
 14. Zebrania (konsultacje) z rodzicami obywają się różnymi, dogodnymi środkami komunikacji (telefon, e-mail – e-dziennik, online G Meet,) oraz osobiście po umówieniu się – z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem, wicedyrektorem, dyrektorem.
 15. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły będą konsultowane z Radą Rodziców (trójkami klasowymi) oraz Samorządem Uczniowskim. Zapraszamy do współpracy w nowym roku szkolnym.

Szczegółowe procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły w pierwszym tygodniu września. Regulaminy i procedury będą sprawdzane, konsultowane, oceniane i w miarę potrzeb modyfikowane. O każdej takiej zmianie będziemy Państwa informować.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę