Wracamy do szkoły!

Wracamy do szkoły!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 1 września br. rozpoczynamy tradycyjną, stacjonarną naukę. Jedni z ulgą przyjęli tę informację, bo nie mogli już doczekać się powrotu do normalności.  Inni wyrażają swój niepokój, a nawet strach, bo wirus wcale nie odpuszcza…

Pamiętamy, że zdalna nauka prowadzona w polskich szkołach od marca br. była ogromnym obciążeniem dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Rzuceni z dnia na dzień w nową rzeczywistość skazani byliśmy na wiele niedogodności. Uczyliśmy się żyć w realiach dotąd niespotykanych. Trzeba było zmierzyć się z licznymi problemami – brakiem komputerów, dostępu do Internetu  i doświadczenia w zdalnej nauce i pracy.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ropczycach jest przygotowana na wszystkie warianty. W ostatnim okresie zakupiliśmy dodatkowe komputery, projektory, ekrany, mamy nową pracownię komputerową z 26 stanowiskami, szybki Internet. Mamy salę przygotowaną na prowadzenie zdalnego nauczania dla tych, którzy będą musieli pozostać w domu. Nauczyciele przeszli szkolenia indywidualne, konsultacje i doradztwo w zakresie prowadzenia lekcji zdalnych na platformie obowiązującej w szkole – Google  G Suite.

Aby zdalna nauka była efektywna muszą na nią przygotować się odpowiednio również rodzice i uczniowie.  Podstawa to narzędzia – komputer i dostęp do Internetu. Decydując się na zakup notebooka dla dziecka, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na procesor. Powinien on być co najmniej 4 rdzeniowy (Intel Core i3 lub AMD Ryzen 3), żeby sprawnie radził sobie ze stawianymi przed nim zadaniami. Ważna jest także ilość pamięci operacyjnej, która ma duży wpływ na wydajność sprzętu, a przynajmniej 8 GB pozwoli na wykonywanie kilku rzeczy jednocześnie bez większych opóźnień.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz nauczycieli i pracowników stawiamy na pierwszym miejscu. Dlatego w szkole obowiązywać będą szczególne zasady funkcjonowania i organizacji pracy, postępowania prewencyjnego w czasie zagrożenia epidemicznego. Dlatego przygotowaliśmy odpowiednie procedury i regulaminy. Do szkoły będą mogły przychodzić tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przybywają na kwarantannie. Osoby przyprowadzające dzieci będą przekazywać dzieci dyżurującym pracownikom. W ważnych sprawach możliwy jest kontakt bezpośredni z dyrekcją szkoły, wychowawcą, nauczycielem, innymi pracownikami po wcześniejszym umówieniu spotkania. Należy wówczas przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe, zachować bezpieczny dystans.

Wychowawcy klasy ustalą sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia. Zajęcia będą tak zorganizowane, aby ograniczyć gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły – oznacza to np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku czy placu zabaw dla różnych zespołów klasowych. Jednocześnie uczniowie rzadko będą zmieniać salę (wf, podział na grupy językowe lub informatyki). Zalecamy również noszenie maseczek na korytarzach szkolnych i w szatniach, gdzie nie ma możliwości zachowania dystansu.

Jeżeli w szkole pojawi się przypadek zakażonych koronawirusem ucznia lub pracownika, wtedy dla jednej klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły może zapaść decyzja o zdalnym nauczaniu. Nie decyduje o tym sam dyrektor szkoły. Zgodę wydaje organ prowadzący, czyli samorząd (u nas – Gmina Ropczyce) po zaopiniowaniu przez powiatowego inspektora sanitarnego.

Szczegółowe komunikaty i procedury będą systematycznie umieszczane na stronie szkoły.

  Bożena Rygiel
Dyrektor Szkoły

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę