Miło nam poinformować, ze nasza szkoła otrzymała Certyfikat Wzorowej Placówki Małego Misia w Świecie Wielkiej Literatury.
Organizatorem projektu w roku szkolnym 2019/2020 była Aneta Konefał, Grupa MAC Edukacja oraz wydawca miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. Honorowy patronat nad projektem objął Rzecznik Praw Dziecka.
W tym roku szkolnym udało nam się zrealizować 7 modułów, które pozwoliły na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, dotyczących przedszkoli:
1) Czytające przedszkolaki;
2) Misiowy wolontariat;
3) Dzień Pluszowego Misia;
4) Mały Miś i prawa dziecka;
5) Bezpieczni z Małym Misiem;
6) Zmisiowany dzień matematyki;
7) Mali przedsiębiorcy.
Realizacja projektu posłużyła rozwijaniu u dzieci samodzielności, kreatywności i innowacyjności a przede wszystkim rozbudziła w nich miłość do książek i literatury. Czytelnicze spotkania wprowadzały do omawiania wielu ważnych tematów, a Misiowe zadania stwarzały sytuacje do zabaw ruchowych, muzycznych, a także plastycznych, których efektem jest uzyskany certyfikat udziału w międzynarodowym konkursie plastyczno- literackim ,,Ten dywan ma moc”.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji, Rodziców a także naszych Gości, którzy brali czynny udział w projekcie.

Szkolny koordynator projektu
Joanna Sąsiadek

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę