INFORMACJA

INFORMACJA

W porozumieniu z organem prowadzącym i na podstawie Zarządzenia Dyrektora Szkoły ogłasza się przerwę wakacyjną w dniach od 1 lipca do 31 lipca 2020 r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach ze względu na planowane remonty.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę