CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

CERTYFIKAT DLA NASZEJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w roku szkolnym 2019/2020 po wielomiesięcznych staraniach zdobyła CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI CZYTELNIKÓW
Otrzymany certyfikat jest zarówno nagrodą, jak i najwyższym odznaczeniem przyznawanym placówkom aktywnie wspierającym czytelnictwo.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zdobycia tak prestiżowego tytułu serdecznie dziękujemy: uczniom, dyrekcji szkoły, nauczycielom języka polskiego, wychowawcom klas i rodzicom.
Zaszczytne wyróżnienie jest dla nas wszystkich nie tylko powodem do satysfakcji, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju zainteresowań czytelniczych.


Szkolni koordynatorzy akcji
I. Stępak, M. Ślusarczyk

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę