Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

Organizacja egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 1
 im. Mikołaja Kopernika w Ropczycach w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2020 r.

Wszyscy uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły o godz. 8.30.

Przypominamy o obowiązku założenia maseczki ochronnej, zachowania bezpiecznego odstępu w oczekiwaniu na wejście do sali egzaminacyjnej (co najmniej 1,5 m) oraz konieczności dezynfekowania rąk po wejściu do szkoły. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Na egzaminie każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Egzamin z języka polskiego i matematyki będzie odbywał się w hali sportowej oraz sali 33. Uczniowie  wchodzą do wyznaczonego miejsca według ustalonego harmonogramu:

 1. Wejście główne do budynku szkoły – uczniowie o kodach: A06, A11, A12, A18, B02, B04, B07, B16, B17, B19.
 2. Wejście główne do hali sportowej – uczniowie klasy 8a – A01 – A05, A07 – A10, A13 – A17, A19 – A21.
 3. Wejście do hali sportowej od strony boiska asfaltowego – B01, B03, B05 – B06, B08 – B15, B18, C01 – C04.
 4. Wejście do hali sportowej od strony osiedla – C05 – C20.

Egzamin z języka angielskiego będzie odbywał się w następujących salach:

 1. W dwóch salach lekcyjnych w nowej części hali sportowej:
  • sala egzaminacyjna nr 3: uczniowie o kodach A01 – A05, A07 – A10;
  • sala egzaminacyjna nr 4: uczniowie o kodach A13- A17, A19 – A20, C19.
  Wejście główne do hali sportowej.
 2. Sala egzaminacyjna nr 5 (s. 33): uczniowie o kodach B01, B03, B05 – B06, B08 – B13, B17, C20. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 3. Sala egzaminacyjna nr 6 (s. 34b): uczniowie o kodach B14 – B15, B18, C01 – C08, C18. Wejście do szkoły od strony boiska asfaltowego.
 4. Sala egzaminacyjna nr 7 (s. 11): uczniowie o kodach C09 – C16. Wejście główne do budynku szkoły.
 5. Sala egzaminacyjna nr 8 (s. 10): uczniowie o kodach A06, A11, A18, B02, B04, B16 – B17, B19. Wejście główne do budynku szkoły.
 6. Sala egzaminacyjna nr 9 (s. 9): uczeń A12. Weście główne do budynku szkoły.
 7. Sala egzaminacyjna nr 10 (s. 8): uczeń B07. Wejście główne do budynku szkoły.

Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają Sali egzaminacyjnej.

Powodzenia.

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę