Informacje przed zakończeniem roku szkolnego

Informacje przed zakończeniem roku szkolnego

  1. W roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą w dniach 16, 17 i 18 czerwca – na podstawie zmian w przepisach prawa oświatowego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 kwietnia 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Ustalone na początku roku szkolnego dni wolne zostały zmienione, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w dniu 22 maja br. i przeznaczone na dni, w których w szkole odbędą się egzaminy ósmoklasistów.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało podpisane. Na jego podstawie do 26 czerwca br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość.
  3. Termin odbioru świadectw – do uzgodnienia z rodzicami. Propozycja ze strony szkoły jest taka, aby w dniu 26 czerwca br. świadectwa odbierali uczniowie ósmych klas, którym świadectwa będą potrzebne w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – według grafiku grupy uczniów i wychowawca w hali sportowej (lub na szkolnym placu) – od 9.00 do 9.45 klasa 8a, od 10.00 do 10.45 klasa 8b, od 11.00 do 11.45 klasa 8c. Według wypracowanej procedury w lipcu br. absolwenci szkoły odbiorą też zaświadczenia o wyniku egzaminu.  W odniesieniu do młodszych uczniów – uroczystość osobistego rozdawania i odbierania świadectw można przenieść na pierwsze spotkanie w nowym roku szkolnym. W ten sposób uniknie się kontaktów i narażania zdrowia, a świadectwa pozostaną w sejfie.
  4. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.
Comments are closed.
Zwiększ czcionkę