PROCEDURY PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego prosimy o zapoznanie się z procedurą zwracania książek i podręczników:

 I. ZASADY PRZYJMOWANIA KSIĄŻEK  DO BIBLIOTEKI
1. Wypożyczone książki należy zwracać w dniach od 1 do 10 czerwca 2020 r.2. W godzinach od 9:00 do 12:00 książki będą przyjmowane w bibliotece, natomiast w godzinach od 12:00 do 15:00 przy głównym wejściu będą odbierane przez pracowników naszej szkoły ( do każdej oddawanej książki należy włożyć kartkę z nazwiskiem i klasą).
3.   Do stanowiska bibliotekarza podchodzimy pojedynczo z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki, maseczki).
4.  Odebrane książki, zostaną odłożone na wyznaczony regał w celu odbycia 3-dniowej kwarantanny.
5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować.

 II. ZASADY PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW DO BIBLIOTEKI
1.   Za odbiór podręczników odpowiadają nauczyciele bibliotekarze i wychowawcy klas.
2. Podręczniki będą oddawane wg harmonogramu uzgodnionego z wychowawcami i dyrektorem szkoły.
3.  O terminie zwrotów poszczególne klasy zostaną poinformowane w korespondencji na dzienniku elektronicznym.
4.    Przygotowanie podręczników przed oddaniem:
a)    zdejmujemy okładki,
b)    wycieramy gumką wszystkie podkreślenia,
c)    naprawiamy wszelkie możliwe uszkodzenia.
5.Podręczniki należy oddać w komplecie, spakowane w reklamówce z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica). 
6. Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczycieli bibliotekarzy. 
7. Zgubione lub bardzo zniszczone podręczniki należy odkupić lub zapłacić ich równowartość. 
8. Opłaty za podręczniki dokonują rodzice (opiekunowie prawni) na konto szkoły: 47917100040005717620000010.  

Comments are closed.
Zwiększ czcionkę